Pool Szakág hivatalos oldala

"MESTEREK TORNÁJA" KIÍRÁSA
a 2023. évi szezonra

Mesterek Tornája meghívásos verseny!

 • A 2023.12.03. (vasárnap) napon megrendezésre kerülő versenyen a ranglista (PSZ+OB+SZUPERKUPA) legjobb 8 játékosa indulhat. 
 • A ranglistán elért, azonos pontszám alapján a több versenyen szerepelt versenyző van előnyösebb pozicíóban, de amennyiben itt is egyenlőség lép fel, akkor a frame átlag alapján dől el a végső sorrend, vagy végül a több nyert frame dönt.

A lebonyolítás rendje: 

 • A versenyen mindenki játszik mindenkivel.
 • A végleges sorrend az összesített eredmények alapján alakul ki.
 • Ha a pontok, a frame-arány és a több nyert frame is megegyezik, akkor az egymás elleni eredmény dönt.
 • A versenyre nevezési díj nincs.
 • A versenyen a 10-es játék szabályait alkalmazzuk.
 • A játék végig 7 nyert frame-ig tart.
 • A Mesterek Tornája versenyen nincs pontozás. 

A verseny végén történik a díjak átadása!

A verseny támogatása (360.000 Ft):  

helyezés támogatás összege
I. hely 80.000 Ft
II. hely 70.000 Ft
III. hely 60.000 Ft
IV. hely 50.000 Ft
V. hely 40.000 Ft
VI. hely
30.000 Ft
VII. hely
20.000 Ft
VIII. hely
10.000 Ft

A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak.
Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Egyszínű félcipő (sötét árnyalatú), elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen típusú sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Az egyszínű cipőnek nem lehet lényegesen eltérő színű talpa. Fehér talpú cipő és a cipő színtől eltérő színű logo nem megengedett. Szandál, papucs viselése nem megengedett. A zokni kizárólag sötét színű lehet!
Nadrág: Bármilyen színű de sötét árnyalatú, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő sötét árnyalatú szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó típusú) ing vagy póló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, testhez álló és hosszú ujjú aláöltözőt vagy kapucni nélküli pulóvert vagy melegítő felsőt lehet viselni. A felsőrész (ing) kizárólag egyszínű lehet. Nem megengedett a mintás (csíkos, kockás, hawaii, vagy egyéb mintás ingek használata)

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a verseny vezetője ellenőrzi, akik dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint nem tekinti alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
Az Senior Versenyeken a selejtező mérkőzések alatt nincs lehetőség "time out" (pihenő idő) kérésére, az csak az egyenes ági mérkőzések alatt megengedett. A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a tiltott szerek és a szeszes ital fogyasztása TILOS! A szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. Ekkor a késő játékos 1 frame büntetést kap. A későn érkező versenyző ezt követően minden letelt 2 perc késedelem után  újabb 1 frame veszteséget szenved ! Az újabb 10 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést. Az 1 frame büntetést minden esetben úgy kell értelmezni, hogy az ellenfél számára 1 győztes frame-t jóvá kell írni.

ÓVÁS:
Bármilyen típusú pontszerző versenyen lehetőség van szóban történő bírói döntés kikérésére vagy írásban óvás benyújtására. A szabálytalanságot észlelt játékos köteles megállítani a játékot, és tájékoztatni az ellenfelet, hogy versenybíró segítségét kéri. Szabálytalanság esetén a versenybírónak kötelessége: 

1. alkalommal figyelmeztetni a versenyzőt, amennyiben az kisebb szabálysértést (verseny zavarása, mobiltelefon használata /SMS  vagy telefonálás/,  sporteszköz „csapkodása” vagy hangoskodás illetve káromkodás) követett el. Mobiltelefon hangos megcsörrenése esetén az ellenfél „golyó kézben” állással folytathatja a játékot. 

2. alkalommal a versenybíró a játékot köteles megállítani és a frame-t a vétlen játékos részére ítélni. 

3. alkalommal a versenyzőt ki kell zárni az aktuális versenyből.
   ⦁ amennyiben egy játékossal verseny közben bármilyen szankcionálás történik, a versenybírónak jegyzőkönyvet kell készítenie és jelezni a Pool Szakág vezetősége felé
   ⦁ a versenyző a szankciókat a következő versenyekre magával viszi, amelyet minden esetben figyelembe kell venni. A „hibapontok” kizárólag az év végén törölhetők a szakág elnökségének határozata alapján.
   ⦁ fent leírtaknál súlyosabb fegyelemsértés esetén önműködően a 3. pontban rögzített eljárás alkalmazandó!

A mérkőzés alatti alkoholfogyasztás az időkérés (Time Out), ideje alatt is TILOS! Ezt a szabályt megszegő versenyzőt azonnali hatállyak ki kell zárni a versenyből! A versenyből kizárt játékos önműködően 1 versenyes eltiltást kap, amely a soron következő egyéni versenyre érvényes.

Amennyiben a versenyző bármilyen verseny/mérkőzés közben szabálytalanságot észlel, de ezt nem jelzi a versenybírónak, az elfogadottnak tekintendő. Ha a versenyző folytatja a játékot, utólagosan óvást nem nyújthat be. Ez alól kivételt képez a csapatbajnokság, ha későbbiekben derül ki, hogy a versenyző nem rendelkezett érvényes versenyengedéllyel, vagy határidőben történt átigazolással. 

Ha a versenyző kifogásolja az ellenfél versenyruházatát, azt a mérkőzés megkezdése előtt jeleznie kell a versenybírónak, illetve csapatbajnokság esetén a csapatvezetőknek. Nem az előírásoknak megfelelő versenyruházat esetén a versenyző nem köteles megkezdeni az adott mérkőzést és a vétkes fél kizárásra kerül. Amennyiben ez nem történik meg, utólagos óvás nem nyújtható be!

FEGYELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK: 
1. az "óvás" kategóriában leírt meghatározások
2. mobiltelefon lehalkított állapotban lehet, de annak mérkőzés közbeni használata szabálysértésnek minősül
3. a versenyhelyszínek
 területén, nem a helyszínen vásárolt ital és élelmiszer fogyasztása tilos, amely alól felmentést adhatnak a helyi szervezők, vagy vendéglátósok.

FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK: 

1. Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el lehet utasítani, de a telefon egyéb használata vagy hangos csörgése 1 frame, azonnali büntetést von  maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni
2. 
Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenybírónak. A szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap. „Időkérés” alatt tilos szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől függetlenül elveszítette a mérkőzést, és ki kell zárni a további versenyről.
3. A verseny helyszíneire nem helyben vásárolt italt vagy ételt (kivéve: csokoládé vagy müzliszelet, 1-2 db gyümölcs) bevinni TILOS! A különböző versenyhelyszínek klubvezetői egyedi felmentést adhatnak, amelyről tájékoztatni kötelesek a versenyzőket.
        első eset: figyelmeztetés
     •   második eset: 1 versenyes eltiltás         

EGYÉB:

A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

"10-es" játék szabályai:

 • 1-es golyó a Tőponton.
 • A 10-es golyó középre kerül a kezdéskor.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül bárhonnan.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, vagy a legkisebb értékű golyóval egy másik célgolyót..
 • vagy szétszedni több pontra, például:
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell érvényes módon eltalálni
 • Érvényes lövéskor a soron következő golyó eltalálása után valamelyik golyónak falat kell érnie, vagy valamely célgolyónak a lyukba kell kerülnie
 • Érvényes kombinációs lökéssel más golyó is belökhető, a golyó és a zseb megnevezésével lökés előtt
 • Minden golyót és zsebet be kell mondani a lökés előtt. A nem bemondott golyó elsüllyesztését követően az ellenfél folytathatja vagy visszadhatja a lökés jogát.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK