Pool Szakág hivatalos oldala

"MESTEREK TORNÁJA" KIÍRÁSA
a 2022. évi szezonra

Mesterek Tornája meghívásos verseny!

 • A 2022.12.04. (vasárnap) napon megrendezésre kerülő versenyen a ranglista legjobb 8 játékosa indulhat. 
 • A ranglistán elért, azonos pontszám alapján a több versenyen szerepelt versenyző van előnyösebb pozicíóban, de amennyiben itt is egyenlőség lép fel, akkor a frame átlag alapján dől el a végső sorrend, vagy végül a több nyert frame dönt.

A lebonyolítás rendje: 

 • A versenyen kiemelés nincs. 
 • A versenyre nevezési díj nincs.
 • Automatikusan kerülnek kisorsolásra a csoportok.
 • A versenyen a 10-es játék szabályait alkalmazzuk.
 • A játék végig 8 nyert frame-ig tart.
 • A versenyt 2x4 fős csoportban, körmérkőzésekkel szervezzük.
 • Egyenes ág sorsolása: A1-D2  B1-C2. C1-B2. D1-A2
 • Csoportonként az 1-2. helyezettek jutnak tovább.
 • A III. helyezést ki kell játszani.
 • A Mesterek Tornája versenyen nincs pontozás. 

A verseny támogatása (300.000 Ft):  

 • Díjak átadására a 2022.12.04. napi "Díjátadó Gálán" kerül sor.
helyezés támogatás összege
I. hely 80.000 Ft
II. hely 60.000 Ft
III. hely 40.000 Ft
V. hely 20.000 Ft

A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. 
Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett.
Nadrág: Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő fekete szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó píusú) ing vagy poló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, pulóvert (kapucni nélkül) lehet viselni.

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a verseny vezetője ellenőrizheti, akik dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint nem tekint alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
A versenyeken a mérkőzések alatt maximum 1x5 perc "time out" (pihenő idő) kérésére van lehetőség. A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a tiltott szerek és a szeszes ital fogyasztása TILOS! A szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Összesen 20 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést.

ÓVÁS:
Bármilyen típusú pontszerző versenyen lehetőség van szóban történő óvás vagy bírói döntés kikérésére.  A szabálytalanságot észlelt játékos köteles megállítani a játékot, és tájékoztatni az ellenfelet, hogy versenybíró segítségét kéri. Szabálytalanság esetén a versenybírónak kötelessége: 1. alkalommal figyelmeztetni a versenyzőt, amennyiben az kisebb szabálysértést (verseny zavarása, mobiltelefon használata /SMS  vagy telefonálás/, mérkőzés alatti alkoholfogyasztás, sporteszköz „csapkodása” vagy hangoskodás illetve káromkodás) követett el. Mobiltelefon hangos megcsörrenése esetén az ellenfél „golyó kézben” állással folytathatja a játékot. 2. alkalommal a versenybíró a játékot köteles megállítani és a frame-t a vétlen játékos részére ítélni. 3. alkalommal a versenyzőt ki kell zárni az aktuális versenyből.
  ⦁ amennyiben egy játékossal verseny közben bármilyen szankcionálás történik, a versenybírónak jegyzőkönyvet kell 
     készítenie és jelezni a pool szakég vezetősége felé
   ⦁ a versenyző a szankciókat a következő versenyekre magával viszi, amelyet minden esetben figyelembe kell venni. 
      A „hibapontok”(szankciók) kizárólag az év végén törölhetők
   ⦁ a versenyből kizárt játékos önműködően 1 versenyes eltiltást kap, amely a soron következő versenyre érvényes
   ⦁ fent leírtaknál súlyosabb fegyelemsértés esetén önműködően a 3. fokú eljárás alkalmazandó!

Amennyiben a versenyző bármilyen verseny/mérkőzés közben szabálytalanságot észlel, de ezt nem jelzi a versenybírónak, az elfogadottnak tekintendő. Ha a versenyző folytatja a játékot, utólagosan óvást nem nyújthat be. Ez alól kivételt képez a csapatbajnokság, ha későbbiekben derül ki, hogy a versenyző nem rendelkezett érvényes versenyengedéllyel, vagy határidőben történt átigazolással. 

Ha a versenyző kifogásolja az ellenfél versenyruházatát, azt a mérkőzés megkezdése előtt jeleznie kell a versenybírónak, illetve csapatbajnokság esetén a csapatvezetőknek. Nem az előírásoknak megfelelő versenyruházat esetén a versenyző nem köteles megkezdeni az adott mérkőzést és a vétkes fél kizárásra kerül. Amennyiben ez nem történik meg, utólagos óvás nem nyújtható be!

FEGYELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK: 
   1. az "óvás" kategóriában leírt meghatározások
   2. mobiltelefon lehalkított állapotban lehet, de annak mérkőzés közbeni használata szabálysértésnek minősül
   3. a versenyhelyszínek
 területén, nem a helyszínen vásárolt ital és élelmiszer fogyasztása tilos, amely alól felmentést 
       adhatnak a helyi szervezők, vezetők

FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK:

1. Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el lehet utasítani, de a telefon egyéb használata -1 frame, azonnali büntetést von  maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni.

2. Amennyiben a telefon hangos csörgéssel szólal meg, -1 frame, azonnali büntetést von maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni.

3. Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenyigazgatónak. A szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap.

4. „Időkérés” alatt tilos szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől függetlenül elveszítette a mérkőzést.

5.  A verseny helyszíneire nem helyben vásárolt italt vagy ételt (kivéve: csokoládé vagy müzliszelet, 1-2 db gyümölcs) bevinni TILOS! A különböző versenyhelyszínek klubvezetői egyedi felmentést adhatnak, amelyről tájékoztatni kötelesek a versenyzőket.

         első eset: figyelmeztetés

         második eset: 1 versenyes eltiltás

 

EGYÉB:
A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

"10-es" játék szabályai:

 • 1-es golyó a Tőponton.
 • A 10-es golyó középre kerül a kezdéskor.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül, előre irányba.
 • Kezdeni a homlokvonal mögött, a bejelölt 1/3 méretű külső (nem középső) területről lehet.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, akár kombinációs lökéssel is.
 • Minden golyót és zsebet be kell mondani a lökés előtt. A nem bemondott golyó elsüllyesztését követően az ellenfél folytathatja vagy visszadhatja a lökés jogát.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK