Pool Szakág hivatalos oldala

"MESTEREK TORNÁJA" KIÍRÁSA
a 2022. évi szezonra

Mesterek Tornája meghívásos verseny!

 • A 2022.12.04. (vasárnap) napon megrendezésre kerülő versenyen a ranglista legjobb 8 játékosa indulhat. 
 • A ranglistán elért, azonos pontszám alapján a több versenyen szerepelt versenyző van előnyösebb pozicíóban, de amennyiben itt is egyenlőség lép fel, akkor a frame átlag alapján dől el a végső sorrend, vagy végül a több nyert frame dönt.

A lebonyolítás rendje: 

 • A versenyen mindenki játszik mindenkivel.
 • A ponttáblázat alapján rangsorolt legjobb 4 versenyző jut tovább az elődöntőbe.
 • Az elődöntőben az 1-4 és a 2-3 helyezettek játszanak a döntőbe jutásért.
 • A 3. helyért nem kell játszani, az az összesített eredmények alapján alakul ki.
 • Ha a két 3. hely minden eredmény-adata megegyezik, akkor a korábbi egymás elleni eredmény dönt.
 • A versenyre nevezési díj nincs.
 • A versenyen a 10-es játék szabályait alkalmazzuk.
 • A játék végig 7 nyert frame-ig tart.
 • A Mesterek Tornája versenyen nincs pontozás. 

A verseny támogatása (360.000 Ft):  

 • Díjak átadására a 2023.01.14. napi, a Pool Közgyűléssel együtt szervezett "Díjátadó Gálán" kerül sor.
helyezés támogatás összege
I. hely 80.000 Ft
II. hely 70.000 Ft
III. hely 60.000 Ft
IV. hely 50.000 Ft
V. hely 40.000 Ft
VI. hely
30.000 Ft
VII. hely
20.000 Ft
VIII. hely
10.000 Ft

A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. 
Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett.
Nadrág: Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő fekete szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó píusú) ing vagy poló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, pulóvert (kapucni nélkül) lehet viselni.

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a verseny vezetője ellenőrizheti, akik dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint nem tekint alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
A versenyeken a mérkőzések alatt maximum 1x5 perc "time out" (pihenő idő) kérésére van lehetőség. A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a tiltott szerek és a szeszes ital fogyasztása TILOS! A szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Összesen 20 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést.

ÓVÁS:
Bármilyen típusú pontszerző versenyen lehetőség van szóban történő óvás vagy bírói döntés kikérésére.  A szabálytalanságot észlelt játékos köteles megállítani a játékot, és tájékoztatni az ellenfelet, hogy versenybíró segítségét kéri. Szabálytalanság esetén a versenybírónak kötelessége: 1. alkalommal figyelmeztetni a versenyzőt, amennyiben az kisebb szabálysértést (verseny zavarása, mobiltelefon használata /SMS  vagy telefonálás/, mérkőzés alatti alkoholfogyasztás, sporteszköz „csapkodása” vagy hangoskodás illetve káromkodás) követett el. Mobiltelefon hangos megcsörrenése esetén az ellenfél „golyó kézben” állással folytathatja a játékot. 2. alkalommal a versenybíró a játékot köteles megállítani és a frame-t a vétlen játékos részére ítélni. 3. alkalommal a versenyzőt ki kell zárni az aktuális versenyből.
  ⦁ amennyiben egy játékossal verseny közben bármilyen szankcionálás történik, a versenybírónak jegyzőkönyvet kell 
     készítenie és jelezni a pool szakég vezetősége felé
   ⦁ a versenyző a szankciókat a következő versenyekre magával viszi, amelyet minden esetben figyelembe kell venni. 
      A „hibapontok”(szankciók) kizárólag az év végén törölhetők
   ⦁ a versenyből kizárt játékos önműködően 1 versenyes eltiltást kap, amely a soron következő versenyre érvényes
   ⦁ fent leírtaknál súlyosabb fegyelemsértés esetén önműködően a 3. fokú eljárás alkalmazandó!

Amennyiben a versenyző bármilyen verseny/mérkőzés közben szabálytalanságot észlel, de ezt nem jelzi a versenybírónak, az elfogadottnak tekintendő. Ha a versenyző folytatja a játékot, utólagosan óvást nem nyújthat be. Ez alól kivételt képez a csapatbajnokság, ha későbbiekben derül ki, hogy a versenyző nem rendelkezett érvényes versenyengedéllyel, vagy határidőben történt átigazolással. 

Ha a versenyző kifogásolja az ellenfél versenyruházatát, azt a mérkőzés megkezdése előtt jeleznie kell a versenybírónak, illetve csapatbajnokság esetén a csapatvezetőknek. Nem az előírásoknak megfelelő versenyruházat esetén a versenyző nem köteles megkezdeni az adott mérkőzést és a vétkes fél kizárásra kerül. Amennyiben ez nem történik meg, utólagos óvás nem nyújtható be!

FEGYELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK: 
   1. az "óvás" kategóriában leírt meghatározások
   2. mobiltelefon lehalkított állapotban lehet, de annak mérkőzés közbeni használata szabálysértésnek minősül
   3. a versenyhelyszínek
 területén, nem a helyszínen vásárolt ital és élelmiszer fogyasztása tilos, amely alól felmentést 
       adhatnak a helyi szervezők, vezetők

FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK:

1. Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el lehet utasítani, de a telefon egyéb használata -1 frame, azonnali büntetést von  maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni.

2. Amennyiben a telefon hangos csörgéssel szólal meg, -1 frame, azonnali büntetést von maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni.

3. Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenyigazgatónak. A szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap.

4. „Időkérés” alatt tilos szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől függetlenül elveszítette a mérkőzést.

5.  A verseny helyszíneire nem helyben vásárolt italt vagy ételt (kivéve: csokoládé vagy müzliszelet, 1-2 db gyümölcs) bevinni TILOS! A különböző versenyhelyszínek klubvezetői egyedi felmentést adhatnak, amelyről tájékoztatni kötelesek a versenyzőket.

         első eset: figyelmeztetés

         második eset: 1 versenyes eltiltás

 

EGYÉB:
A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

"10-es" játék szabályai:

 • 1-es golyó a Tőponton.
 • A 10-es golyó középre kerül a kezdéskor.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül bárhonnan.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, akár kombinációs lökéssel is.
 • Minden golyót és zsebet be kell mondani a lökés előtt. A nem bemondott golyó elsüllyesztését követően az ellenfél folytathatja vagy visszadhatja a lökés jogát.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK