Pool Szakág hivatalos oldala

"SENIOR VERSENYEK" KIÍRÁSA
a 2022. évi szezonra

SENIOR versenyek a 2022. évben 3 hétvégi (Tájfun Biliárdszalon, Vegas Pub, Fordan Center) szombatii versenyekkel kerülnek megrendezésre.

 • Nevezési díj befizetése: 8,30-8,50 óráig
 • A mérkőzéseket 09,00 óra kezdettel szervezzük.
 • A verseny helyszínén a nevezési díjakat legkésőbb 8,50 óráig lehet befizetni. Ezt követően a versenyzőt nem sorsoljuk!
 • A versenyekre nevezni a verseny hétvégét megelőző csütörtöki napon: 18,00 óráig lehet. Ezt követően semmilyen jellegű nevezést nem fogadunk el!

A verseny résztvevői:

 • A versenyeken azok a verseny engedéllyel rendelkező sportolók indulhatnak, akik 1978. vagy azt megelőző években születtek. A versenyzőnek a 2022. évben be kell töltenie a 44. életévét! 
 • A három játéknap eredményeit összesítjük, és a kialakult ranglista győztese lesz a 2022. év Összetett Senior Bajnoka.
 • Nevezési díj 4.000 Ft/fő/verseny.
 • A versenyeken kiemelés nincs. 
 • A ranglistán elért, azonos pontszám alapján (amennyiben pont egyenlőség lép fel):
 1. frame arány,
 2. több nyert frame,
 3. egymás elleni nyert mérkőzések és frame arány alapján dől el a végső sorrend.

A lebonyolítás rendje: 

 • Kiemelés nincs. A versenyzőket a nevezési létszámtól függően 4-6 (4-5 fős) csoportba sorsoljuk, majd a legjobb 8-16 versenyző továbbjutásával egyenes kiesési rendszer következik.
 • A továbbjutás a "Cuescore" program által megadott "automatikus" sorsolás alapján történik, mint minden csoportkörös versenyen. 
 • 20 fő nevezőig vagy az alatt az egyenes ág a legjobb 8 versenyző továbbjutásával zajlik.
 • A III. helyet nem kell kijátszani!
 • Pontozás minden versenyen megegyezik a kiírás alapján!

A verseny támogatása: 

 • A teljes nevezési díjak 100 %-a kiosztásra kerül az összesített ranglista 1-8. helyezettek között.
 • Ezen felül az összesített ranglista 1-3. helyezettek serleg tárgyjutalomban részesülnek.
 • A versenyt befejező játékosok elhagyhatják a helyszínt, nem kell megvárni az eredményhirdetést! 
 • Díjak átadására a 2023.01.14. napi, a Pool Közgyűléssel együtt szervezett "Díjátadó Gálán" kerül sor.
helyezés támogatás összege
I. hely  30 %
II. hely  20 %
III. hely 15 %
IV. hely
             11 %
V. hely
6 %

Táblázat a játéknemekhez és frame számokhoz: 

 Senior korosztály
 selejtezők egyenes ág egyenes ág
24 nevező felett 24 nevezőig 16 nevező felett
   8-as játék   6 nyert frame  6-7 nyert frame 6-7 nyert frame
   9-es játék   7 nyert frame  7-8 nyert frame 7-8 nyert frame
 10-es játék   7 nyert frame  7-8 nyert frame 7-8 nyert frame

VÁLOGATOTT KERET TAGSÁG:

 • A Senior Európa Bajnokságon kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a 2021.-2022. évben - a Senior EB kiírását megelőző 365 napon belül - megrendezett egyéni pontszerző versenyek több, mint 50 %-án elindultak, továbbá a 2022-ben megrendezett Senior versenyek legalább 50 %-án részt vettek!
 • 2022. évi Senior versenysorozat záró ranglistája alapján kerül meghatározásra a válogatott kihírdetése.
 • A Senior EB-re utazó, támogatható válogatott keret az Összesített Senior Magyar Bajnokság 1-5. helyezettjei. 
 • A versenyzők közül a ranglista helyezés sorrendjében 3 versenyző kaphat egységes 50.000 Ft/fő támogatást
 • Amennyiben az első 3 versenyző közül valaki nem utazik EB-re, úgy a soron következő versenyző kaphatja meg a támogatást, amennyiben a senior ranglista 1-5. helyén végzett és az egyéb, általános: „válogatott kerettagság”-ra vonatkozó előírásoknak is megfelel.
 • Az EB-n történő eredményes részvételért a versenyzők utólagos támogatásban részesülnek külön játék nemenként (de maximum 100.000 Ft értékben) az alábbiak szerint. Ez alapján egy versenyző több játéknemben elért eredményes szereplésért is kaphat plusz támogatást!
 • 1-4 hely 50.000 Ft
  5-8 hely 25.000 Ft
 • A Senior EB-re nevezett versenyzők 4 fős csapattal szerepelhetnek az EB csapat mérkőzésein, amennyiben a ranglista 1-8. helyezettjei közül 4 fő nevez a 2022. évi Senior EB-re.
 • A csapat nevezési díjat a szakág fizeti.
 • A csapat versenyre külön eredményességi támogatás nincs, viszont a csapat-nevezési díjat a pool szakág fizeti.
 • A Csapatot „Team Leader” irányítja, aki a szakág elnökségi tagja, vagy egy kinevezett "szövetségi kapitány".
 • Az EB csapatmérkőzések alkalmával a ranglista helyezések alapján a legjobb 3 versenyző szerepel az első fordulóban.
 • A 2. csapatmérkőzésen a 3. és 4. helyezett versenyző váltja egymást.
 • Amennyiben további mérkőzéseket játszik a csapat az összeállításnál a hatályos Senior EB addigi, egyéni versenyeiben elért eredmények alapján kerül összeállításra a csapat.
 • A „Team Leader” szakmai feladatokat lát el, csak abban az esetben kell figyelembe venni játékosként, ha egyébként a válogatott keret tagja.
 • Amennyiben a válogatott keret játékosai nem utaznak olyan létszámban az EB-re, hogy egy teljes csapat összeálljon, abban az esetben egyéb, EB-re nevezett versenyző is lehet a csapat tagja a senior ranglista helyezése sorrendjében. Ez az opció az EB-re történő nevezés előtt pontosításra kerül, amelyet a szakág elnöksége jóváhagy.
 • A Magyar Válogatott csapat tagjai kizárólag olyan versenyzők lehetnek, akik a versenykiírásban is közzétett feltételeknek maradéktalanul eleget tettek.

A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak.
Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett.
Nadrág: Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő fekete szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó píusú) ing vagy poló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, pulóvert (kapucni nélkül) lehet viselni.

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a verseny vezetője ellenőrizheti, akik dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint nem tekint alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
Az Senior Versenyeken a selejtező mérkőzések alatt nincs lehetőség "time out" (pihenő idő) kérésére, az csak az egyenes ági mérkőzések alatt megengedett. A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a tiltott szerek és a szeszes ital fogyasztása TILOS! A szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! 20 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést.

ÓVÁS:
Bármilyen típusú pontszerző versenyen lehetőség van szóban történő óvás vagy bírói döntés kikérésére.  A szabálytalanságot észlelt játékos köteles megállítani a játékot, és tájékoztatni az ellenfelet, hogy versenybíró segítségét kéri. Szabálytalanság esetén a versenybírónak kötelessége: 1. alkalommal figyelmeztetni a versenyzőt, amennyiben az kisebb szabálysértést (verseny zavarása, mobiltelefon használata /SMS  vagy telefonálás/, mérkőzés alatti alkoholfogyasztás, sporteszköz „csapkodása” vagy hangoskodás illetve káromkodás) követett el. Mobiltelefon hangos megcsörrenése esetén az ellenfél „golyó kézben” állással folytathatja a játékot. 2. alkalommal a versenybíró a játékot köteles megállítani és a frame-t a vétlen játékos részére ítélni. 3. alkalommal a versenyzőt ki kell zárni az aktuális versenyből.
  ⦁ amennyiben egy játékossal verseny közben bármilyen szankcionálás történik, a versenybírónak jegyzőkönyvet kell 
     készítenie és jelezni a pool szakég vezetősége felé
   ⦁ a versenyző a szankciókat a következő versenyekre magával viszi, amelyet minden esetben figyelembe kell venni. 
      A „hibapontok”(szankciók) kizárólag az év végén törölhetők
   ⦁ a versenyből kizárt játékos önműködően 1 versenyes eltiltást kap, amely a soron következő versenyre érvényes
   ⦁ fent leírtaknál súlyosabb fegyelemsértés esetén önműködően a 3. fokú eljárás alkalmazandó!

Amennyiben a versenyző bármilyen verseny/mérkőzés közben szabálytalanságot észlel, de ezt nem jelzi a versenybírónak, az elfogadottnak tekintendő. Ha a versenyző folytatja a játékot, utólagosan óvást nem nyújthat be. Ez alól kivételt képez a csapatbajnokság, ha későbbiekben derül ki, hogy a versenyző nem rendelkezett érvényes versenyengedéllyel, vagy határidőben történt átigazolással. 

Ha a versenyző kifogásolja az ellenfél versenyruházatát, azt a mérkőzés megkezdése előtt jeleznie kell a versenybírónak, illetve csapatbajnokság esetén a csapatvezetőknek. Nem az előírásoknak megfelelő versenyruházat esetén a versenyző nem köteles megkezdeni az adott mérkőzést és a vétkes fél kizárásra kerül. Amennyiben ez nem történik meg, utólagos óvás nem nyújtható be!

FEGYELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK: 
   1. az "óvás" kategóriában leírt meghatározások
   2. mobiltelefon lehalkított állapotban lehet, de annak mérkőzés közbeni használata szabálysértésnek minősül
   3. a versenyhelyszínek
 területén, nem a helyszínen vásárolt ital és élelmiszer fogyasztása tilos, amely alól felmentést 
       adhatnak a helyi szervezők, vezetők

FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK:

1. Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el lehet utasítani, de a telefon egyéb használata -1 frame, azonnali büntetést von  maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni.

2. Amennyiben a telefon hangos csörgéssel szólal meg, -1 frame, azonnali büntetést von maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni.

3. Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenyigazgatónak. A szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap.

4. „Időkérés” alatt tilos szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől függetlenül elveszítette a mérkőzést.

5.  A verseny helyszíneire nem helyben vásárolt italt vagy ételt (kivéve: csokoládé vagy müzliszelet, 1-2 db gyümölcs) bevinni TILOS! A különböző versenyhelyszínek klubvezetői egyedi felmentést adhatnak, amelyről tájékoztatni kötelesek a versenyzőket.

         első eset: figyelmeztetés

         második eset: 1 versenyes eltiltás

EGYÉB:
A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

Kombinációs lökésha a meglökött golyóval egy másik golyó a zsebbe kerül.

 "8-as" játék szabályai:

 • Bármilyen golyó a Tőponton, de a hátsó sor sarokpontjain ellentétes típusú golyóknak kell lennie.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül.
 • Kezdést követően a versenyző golyócsoportot választ (csíkos vagy teli).
 • Az első, "bemondott" golyót bármilyen kombinációs lökéssel le lehet lökni.
 • Cél: a választott golyócsoport összes gólyójának lekökése után a 8-as (fekete) golyó zsebbe süllyesztése.
 • Minden választott golyót és zsebet be kell mondani.
 • Ha a saját golyó mellett bármilyen golyó (kivéve: 8-as) leesik, az érvényes találatnak minősül.
 • A 8-as golyó az utolsó. Ha ez előbb esik le, mint a választott golyócsoport golyói, a versenyző elvesztette a frame-t.
 • Kezdés utáni hiba esetén az ellenfél folytathatja a játékot a Homlokvonal mögül előre vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a kezdő játékos számára.
 • Hiba esetén az ellenfél "golyó kézben" állással folytatja a játékot.
 • Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" állással folytatódik a verseny.

 "9-es" játék szabályai:

 • 9-es golyó a Tőponton.
 • 1-es golyó a kezdőponton, előre tolva.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül.
 • Kezdés után 3 golyónak a Homlokvonal mögé kell érkeznie vagy a "nem érkezett" golyónak lyukba kell esnie, különben hiba.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, vagy a legkisebb értékű golyóval egy másik célgolyót.
 • A 3 golyós szabályt akkor is alkalmazni kell, ha kezdőlökésből esik le a 9-es golyó.
 • Hiba esetén az ellenfél folytathatja a nyitott állást vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a kezdő játékos számára.
 • Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" folytatódik a verseny.
 • Ha kezdésnél hibával együtt esik le a 9-es golyó vagy nem érvényesült a "3 golyós szabály", akkor az a tőpontra kerül vissza.

"10-es" játék szabályai:

 • 1-es golyó a Tőponton.
 • A 10-es golyó középre kerül a kezdéskor.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül bárhonnan.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, akár kombinációs lökéssel is.
 • Minden golyót és zsebet be kell mondani a lökés előtt. A nem bemondott golyó elsüllyesztését követően az ellenfél folytathatja vagy visszadhatja a lökés jogát.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK