Pool Szakág hivatalos oldala

"SZUPERKUPA VERSENY" KIÍRÁSA
a 2023. évi szezonra

SZUPERKUPA meghívásos verseny!

 • A 2023.11.25-26. (szombat-vasárnap) napon megrendezésre kerülő 2 napos versenyen a ranglista legjobb 32 játékosa indulhat, akiket díjazunk.
 • A verseny hétvégére csak azok a versenyzők kapnak meghívást, akik mindkét versenynapra vállalják a versenyeken történő részvételt.
 • A versenyre azok a sportolók kapnak meghívást, akik a 9 darab pontszerző versenyből (PSZ+OB) legalább 6 versenyt teljesítettek, továbbá a legjobb 8 verseny eredményük alapján a ranglista 1-32. helyén végeztek! 
 • A Szuperkupa versenyeket csoportkörös rendszerben szervezzük, kiemelés nélkül + 16 továbbjutótól egyenes ági kieséses rendszerben! Az egyenes ági győztesekhez a vigaszági győztesek kerülnek a Cuescore program általi "automata" vagy "manuális" visszasorsolással. 
 • A pontszerző versenyeken és a Szuperkupán egyaránt a ranglistán elért, azonos pontszám alapján a több versenyen szerepelt versenyző van előnyösebb pozícióban, de amennyiben itt is egyenlőség lép fel, akkor a frame átlag alapján dől el a sorrend, vagy végül a több nyert frame dönt.

Szuperkupa lebonyolítása

 • A 2 napos versenyre a nevezési díj összesen: 6.000 Ft.
 • A verseny "Csoportkörös + Egyenes ág" rendszerben kerül lebonyolításra.
 • A versenyen kiemelés nincs. 
 • A versenyen szombaton a 10-es játék szabályait alkalmazzuk. Végig 7 nyert frame.
 • A versenyen vasárnap a 8-as játék szabályait alkalmazzuk.  Végig 6 nyert frame.
 • A SZUPERKUPA 2 napos, összesített verseny, azonban játéknemenként külön pontozást alkalmazunk az összesített eredmény meghatározásához.
 • A SZUPERKUPA hétvégén, mindenki elhagyhatja a verseny helyszínt, aki aznapra befejezte a játékot. 
 • A SZUPERKUPA hétvégi versenyek pontozása beszámít az évi ranglistába, amely alapján alapján kialakul az év végi díjazottak és a MESTEREK TORNÁJA versenyre meghívottak listája. Ez egyben a 2023. évi záró ranglista is!

A verseny támogatása:

 • 2023-ban a SZUPERKUPA teljes díjazását a pontszerző versenyek díjazásából fennmaradt nevezési díjak és a Szuperkupa hétvége 1x6.000 Ft nevezési díjainak összege alkotja.
 • A szombati és a vasárnapi versenyek eredményei a ranglista pontozási rendszer alapján kerülnek kiszámításra. A két nap eredményeit összesítjük, és így alakul ki a SZUPERKUPA végeredménye.
 • A végeredmény alapján minden nevezett versenyző támogatásban részesül, aki részt vesz a Szuperkupa versenyeken.
 • A meghívást követően, a versenyre történő regisztráció csak mind a 2 versenynapon történő indulás esetén lehetséges.
 • Amennyiben a versenyző 2 napra nevez, de mégsem jelenik meg valamely versenynapon, nem jogosult a Szuperkupa támogatásra - kivéve, ha a versenyt követő 5 munkanapon belül távolmaradásának okára orvosi igazolást nyújt be.
 • Az igazolatlanul távozó vagy távol maradó versenyző a következő versenyen (MT vagy meghívás hiányában PSZ) nem indulhat.
 • A kupák átadására a versenybefejezését követően, az egyéb támogatások átadására a 2023.12.02. (szombat) Közgyűlésen kerül sor.
helyezés támogatás 
1. hely 18 %
2. hely 10 %
3. hely 7 %
4. hely 5 %
5. hely
3,5 %
9. hely 3 %
17. hely
2,5 %
25. hely
2 %

A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak.
Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Egyszínű félcipő (sötét árnyalatú), elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen típusú sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Az egyszínű cipőnek nem lehet lényegesen eltérő színű talpa. Fehér talpú cipő és a cipő színtől eltérő színű logo nem megengedett. Szandál, papucs viselése nem megengedett. A zokni kizárólag sötét színű lehet!
Nadrág: Bármilyen színű de sötét árnyalatú, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő sötét árnyalatú szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó típusú) ing vagy póló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, testhez álló és hosszú ujjú aláöltözőt vagy kapucni nélküli pulóvert vagy melegítő felsőt lehet viselni. A felsőrész (ing) kizárólag egyszínű lehet. Nem megengedett a mintás (csíkos, kockás, hawaii, vagy egyéb mintás ingek használata)

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a verseny vezetője ellenőrzi, akik dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint nem tekinti alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
Az Senior Versenyeken a selejtező mérkőzések alatt nincs lehetőség "time out" (pihenő idő) kérésére, az csak az egyenes ági mérkőzések alatt megengedett. A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a tiltott szerek és a szeszes ital fogyasztása TILOS! A szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. Ekkor a késő játékos 1 frame büntetést kap. A későn érkező versenyző ezt követően minden letelt 2 perc késedelem után  újabb 1 frame veszteséget szenved ! Az újabb 10 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést. Az 1 frame büntetést minden esetben úgy kell értelmezni, hogy az ellenfél számára 1 győztes frame-t jóvá kell írni.

ÓVÁS:
Bármilyen típusú pontszerző versenyen lehetőség van szóban történő bírói döntés kikérésére vagy írásban óvás benyújtására. A szabálytalanságot észlelt játékos köteles megállítani a játékot, és tájékoztatni az ellenfelet, hogy versenybíró segítségét kéri. Szabálytalanság esetén a versenybírónak kötelessége: 

1. alkalommal figyelmeztetni a versenyzőt, amennyiben az kisebb szabálysértést (verseny zavarása, mobiltelefon használata /SMS  vagy telefonálás/,  sporteszköz „csapkodása” vagy hangoskodás illetve káromkodás) követett el. Mobiltelefon hangos megcsörrenése esetén az ellenfél „golyó kézben” állással folytathatja a játékot. 

2. alkalommal a versenybíró a játékot köteles megállítani és a frame-t a vétlen játékos részére ítélni. 

3. alkalommal a versenyzőt ki kell zárni az aktuális versenyből.
   ⦁ amennyiben egy játékossal verseny közben bármilyen szankcionálás történik, a versenybírónak jegyzőkönyvet kell készítenie és jelezni a Pool Szakág vezetősége felé
   ⦁ a versenyző a szankciókat a következő versenyekre magával viszi, amelyet minden esetben figyelembe kell venni. A „hibapontok” kizárólag az év végén törölhetők a szakág elnökségének határozata alapján.
   ⦁ fent leírtaknál súlyosabb fegyelemsértés esetén önműködően a 3. pontban rögzített eljárás alkalmazandó!

A mérkőzés alatti alkoholfogyasztás az időkérés (Time Out), ideje alatt is TILOS! Ezt a szabályt megszegő versenyzőt azonnali hatállyak ki kell zárni a versenyből! A versenyből kizárt játékos önműködően 1 versenyes eltiltást kap, amely a soron következő egyéni versenyre érvényes.

Amennyiben a versenyző bármilyen verseny/mérkőzés közben szabálytalanságot észlel, de ezt nem jelzi a versenybírónak, az elfogadottnak tekintendő. Ha a versenyző folytatja a játékot, utólagosan óvást nem nyújthat be. Ez alól kivételt képez a csapatbajnokság, ha későbbiekben derül ki, hogy a versenyző nem rendelkezett érvényes versenyengedéllyel, vagy határidőben történt átigazolással. 

Ha a versenyző kifogásolja az ellenfél versenyruházatát, azt a mérkőzés megkezdése előtt jeleznie kell a versenybírónak, illetve csapatbajnokság esetén a csapatvezetőknek. Nem az előírásoknak megfelelő versenyruházat esetén a versenyző nem köteles megkezdeni az adott mérkőzést és a vétkes fél kizárásra kerül. Amennyiben ez nem történik meg, utólagos óvás nem nyújtható be!

FEGYELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK: 
1. az "óvás" kategóriában leírt meghatározások
2. mobiltelefon lehalkított állapotban lehet, de annak mérkőzés közbeni használata szabálysértésnek minősül
3. a versenyhelyszínek
 területén, nem a helyszínen vásárolt ital és élelmiszer fogyasztása tilos, amely alól felmentést adhatnak a helyi szervezők, vagy vendéglátósok.

FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK: 

1. Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el lehet utasítani, de a telefon egyéb használata vagy hangos csörgése 1 frame, azonnali büntetést von  maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni
2. 
Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenybírónak. A szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap. „Időkérés” alatt tilos szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől függetlenül elveszítette a mérkőzést, és ki kell zárni a további versenyről.
3. A verseny helyszíneire nem helyben vásárolt italt vagy ételt (kivéve: csokoládé vagy müzliszelet, 1-2 db gyümölcs) bevinni TILOS! A különböző versenyhelyszínek klubvezetői egyedi felmentést adhatnak, amelyről tájékoztatni kötelesek a versenyzőket.
        első eset: figyelmeztetés
     •   második eset: 1 versenyes eltiltás         

EGYÉB:
A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

Kombinációs lökésha a meglökött golyóval egy másik golyó a zsebbe kerül.

 "8-as" játék szabályai:

 • Bármilyen golyó a Tőponton, de a hátsó sor sarokpontjain ellentétes típusú golyóknak kell lennie.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül.
 • Kezdést követően a versenyző golyócsoportot választ (csíkos vagy teli).
 • Az első, "bemondott" golyót bármilyen kombinációs lökéssel le lehet lökni.
 • Cél: a választott golyócsoport összes gólyójának lekökése után a 8-as (fekete) golyó zsebbe süllyesztése.
 • Minden választott golyót és zsebet be kell mondani.
 • Ha a saját golyó mellett bármilyen golyó (kivéve: 8-as) leesik, az érvényes találatnak minősül.
 • A 8-as golyó az utolsó. Ha ez előbb esik le, mint a választott golyócsoport golyói, a versenyző elvesztette a frame-t.
 • Kezdés utáni hiba esetén az ellenfél folytathatja a játékot a Homlokvonal mögül előre vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a kezdő játékos számára.
 • Hiba esetén az ellenfél "golyó kézben" állással folytatja a játékot.
 • Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" állással folytatódik a verseny.

 "10-es" játék szabályai:

 • 1-es golyó a Tőponton.
 • A 10-es golyó középre kerül a kezdéskor.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül bárhonnan.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, akár kombinációs lökéssel is.
 • Minden golyót és zsebet be kell mondani a lökés előtt. A nem bemondott golyó elsüllyesztését követően az ellenfél folytathatja vagy visszadhatja a lökés jogát.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK