Pool Szakág hivatalos oldala

"CSAPAT BAJNOKSÁG" KIÍRÁSA
a 2022. évi szezonra

1. A bajnokság célja és feladata

 • A bajnokság célja a Magyar Biliárd Szövetség pool szakági tagcsoportjába tartozó tagszervezeteinek, klubjainak csapat bajnoki verseny rendszerben játéklehetőséget biztosítani.

2. A bajnokság beosztása, nevezési díj, nevezési határidő, nevezés módja

 • A 2022-es szezonban NB I. + NB II. + NB III. osztályos Csapat Bajnokság kerül megrendezésre.
 • A bajnokságban a Pool Szakágba tartozó sportszervezetek jogosultak tetszőleges számú csapatot nevezni.
 • Egy csapatban minimum 4 játékost kell nevezni, felső létszám határ 8 fő. A csapatbajnokság nevezési határidejét követően új játékos már nem nevezhető, kivéve a nyári igazolási szünetet (2022.06.30.-2022.08.31.). Az a versenyző, aki a tavaszi idényben - a csapatbajnoki fordulón - másik csapatban játszott, az őszi fordulókon másik csapatban nem szerepeltethető!
 • A "Rájátszásban" csak olyan versenyző szerepeltethető, aki korábban legalább 1 CSB mérkőzésen részt vett, és az egyesületnek legalább 60 napja igazolt versenyzője volt.
 • A csapat bajnokság a nevezők számától függően, egy csoportos vagy két csoportos rendszerben kerül lebonyolításra.
 • A bajnoki címek eldöntése oda-visszavágós körmérkőzéseket követően alakul ki. Több csoport esetén rájátszás lehetséges.
 • A csoportból továbbjutás: Továbbjutó az alapszakaszban legtöbb pontot elérő csapat, amennyiben pontegyenlőség alakul ki, abban az esetben elsősorban az összesített "frame-arány", másodsorban a több nyert frame, végül az egymás elleni eredmények (hasonlóan az összetett eredményekhez) Amennyiben itt is azonosság van, akkor a két csapat pót mérkőzést köteles játszani, a Szakág által kijelölt időszakban (a csapatokkal egyeztetve), és kijelölt semleges helyszínen.
 • A 2021. évi csapatbajnokság osztályba sorolási elvei:
 • A csapat tagja lehet az a versenyző, aki a csapatot nevező tagszervezetnek a nevezéskor hivatalosan igazolt versenyzője.

3. Nevezési díj

 • NB I. osztályba nevező csapatoknak:    30.000,- Ft /csapat
 • NB II. osztályba nevező csapatoknak:   15.000,- Ft /csapat
 • NB III. osztályba nevező csapatoknak:  10.000,- Ft /csapat
 • Nevezési határidő: 2022.01.15. Ezt követően új csapat vagy a benevezett csapatba új versenyző nem nevezhető.
 • A benevezett csapatokba új versenyző csak az őszi szezonban szerepeltethető, szabályszerű átigazolással vagy nevezéssel.
 • A sorsolást a Pool Szakág elnöksége végzi el a beérkezett nevezések után!
 • Figyelembe vesszük azt a korábbi igényt is, hogy azonos egyesület csapatai lehetőleg külön csoportba kerüljenek.

4. Nevezés módja

A fenti határidőig kitöltött: csapatnevezési lap, (letölthető a Pool Szakág weboldaláról), új játékosok esetén versenyengedély kérő lap (letölthető a Pool Szakág weboldaláról) megküldése a poolszakag@gmail.com e-mail címre és az egyéni licenc díjak befizetése a pool szakág házipénztárba. A csapatnevezési és egyesületi díjak régiós befizetések, az egyesületeket külön tájékoztatjuk. 

A versenyigazgató: Petre Gábor, mobil: 06 (30) 329 96 16    e-mail:  poolcsb@gmail.com

5. A bajnokság fordulóinak helye és ideje

 • A CSB fordulók helye mindig a hazai csapat kijelölt pályája (tavaszi-őszi fordulókkal), ha az a hatályos követelményeknek mindenben megfelel. Ettől eltérő esetben az érintett csapatnak a bajnokság megkezdése előtt a hazai fordulók megrendezésére alkalmas helyszínt kell találni és ezt a Pool Szakág, CSB versenyigazgatójával írásban közölni kell.
 • A CSB fordulók ideje a szakági honlapon található versenynaptárban jelölt időpontok (szombat, vasárnap).
 • Halasztás csak mindkét csapat KÖVETKEZŐ BAJNOKI FORDULÓ ELŐTTI, közösen megállapított új időpontot is tartalmazó, korábban a versenyigazgatóhoz bejelentett kérelmére, vagy egy csapat kérelmére (csak rendkívüli esetben, a forduló napján bekövetkezett vis maior, időjárási viszonytagságok, forgalmi baleset stb.) lehetséges. A kérelemről a versenyigazgató és az elnökség dönt. Az utolsó két forduló esetében nincs lehetőség halasztásra.
 • A bajnoki fordulón történt, sportszerűtlen magatartás miatt óvás benyújtható a fordulót követő szerda nap 24.00 óráig írásban, online módon a poolcsb@gmail.com e-mail címre.  

6. A csapatbajnokságban való részvétel feltételei

 • A csapatot indító tagszervezet, MBSZ 2022. évi, 500,- Ft/versenyző tagsági díjának befizetése az MBSZ Pool Szakág számlára
 • A csapatot indító tagszervezet, MBSZ Pool Szakág 2022. évi 5.000,- Ft/sportszervezet tagsági díjának befizetése az MBSZ Pool Szakág számlára
 • Csapatonként a kiírt nevezési díj befizetése
 • Egyéni versenyengedély díjak befizetése
 • Esetleges fennálló tartozások rendezése
 • A kiírt nevezési és befizetési határidők betartása
 • A hiteles átigazolási, nevezési, teremhasználati lapok benyújtása a kijelölt határidőre.
 • A csapatbajnokságban résztvevő csapatoknak legalább kettő elérhetőséggel rendelkezniük kell: telefonszám, e-mail cím, postacím.

7. Játékos igazolások, átigazolások

 • Csapatba igazolni játékost a 2022 január 31. napig és félévi szünetben (2022.06.30-2022.08.31.) lehet.
 • Átigazolt játékos CSB mérkőzésen csak abban az esetben szerepeltethető, ha előzőleg a 2022. évi versenyszezonban más csapatban nem szerepelt.
 • A CSB rájátszásban csak olyan versenyző játszhat, aki a rájátszást megelőző 60. napon már az adott tagszervezet/egyesület tagja volt, és a Pool Szakág nyilvántartásában szerepelt. 
 • A rájátszásban versenyző játékosnak korábban a 2022-as bajnokságban az őt nevező csapatban legalább 1 mérkőzésen szerepelnie kell
 • Minden csapatban 2 fő külföldi (nem magyar állampolgárságú) versenyző szerepelhet, azonban a csapatbajnoki fordulókon minden esetben TÖBB magyar versenyzőt kell szerepeltetni, mint külföldit! (például: 4 versenyző esetén csak 1 külföldi versenyző nevezhető a fordulóra, 5 vagy több magyar állampolgárságú versenyző esetén 2 külföldi versenyző játszhat az adott CSB fordulón). 
 • A kettős állampolgárságú versenyző (ha az egyik állampolgársága magyar), nem számít "külföldi" versenyzőnek!

8. Játékos ranglita, értékelés

 • Az NB I. és NB II. Osztályokban a legjobb versenyzők tárgyjutalomban részesülnek.

9. Játék nemek, szabályok

NB I. – NB II.:

A szabályok:

 • Az egy csapatban részt vevő játékosok száma: minimum 4 fő.
 • A mérkőzések egyszerre 2-3-4 versenyasztalon bonyolíthatók.
 • Minden mérkőzésen, a "Tempólökést" követően, váltott kezdés.
 • Minden mérkőzés 5 nyert frame-ig tart.
 • A páros mérkőzésre minden játékos csak egyszer nevezhető.
 • Egyéni játékot egy játékos csak kétszer játszhat, és csak különböző játéknemekben.
 • A csapatjátékban a játékos sorrend 4 játékonként változtatható, és egy körben (4 játék) minden játékos csak egyszer szerepelhet) a jegyzőkönyvbe előre be kell írni a lehetséges összes (9 mérkőzés) részvevőjét, és sorrendjét. A csapatmérkőzés jegyzőkönyvét CSAK a mérkőzés megkezdése előtt kell elkészítenie a csapatvezetőknek.
kör 2 asztal esetén 3 asztal esetén 4 asztal esetén
1. Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék)
Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék)
2. 8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni)
8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni)
  8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni)
    9-es játék  (egyéni)
3. 8-as játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni)
9-es játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni)
  9-es játék  (egyéni) 10-es játék  (egyéni)
    10-es játék  (egyéni)
4. 9-es játék  (egyéni) 10-es játék  (egyéni) Csapat mérkőzés (9-es)
9-es játék  (egyéni) 10-es játék  (egyéni)  
5. 10-es játék  (egyéni) Csapat mérkőzés (9-es)  
10-es játék  (egyéni)    
6. Csapat mérkőzés (9-es)    
 
 • A győztes csapat 1 pontot kap.
 • A 6 mérkőzést megnyert csapat a győztes, de az összes mérkőzést le kell játszani, amit a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

NB III.:

A fentiekkel megegyezően, kivételek:

1. A páros játék 4 nyert frame-ig
2. Az egyéni 8-as játékok 3 nyert frame-ig
3. Az egyéni 9-es játékok 4 nyert frame-ig
4. Az egyéni 10-es játékok 3 nyert frame-ig
5. A csapatjáték 4 nyert frame-ig

10. Játék nemek, szabályok

NB I.:

⦁ 2 csoportos bajnokság, 8 nevező csapattal, a legjobb 2-2 helyezettel rájátszással.
⦁ A csapatbajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással 1-1 mérkőzést.
⦁ Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak döntik el: 

1. Jobb frame arány
2. Több nyert frame
3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
4. Egymás elleni nyert frame-k száma
5. Ha minden eredmény megegyezik, akkor pótmérkőzést kell játszani a Pool Szakág által meghatározott időpontban a meghatározott semleges helyszínen, megegyezően a CSB fordulókon játszott játéknemekkel és szabályokkal. 

A 2021-ben NB I.-ben nevezett csapatok a 2022-es versenyévre csak az NBI.-be nevezhetnek. Ez alól kivételt képeznek az év végén kieső csapatok. A 8 csapatos NB I.-ben az utolsó 2 helyezett automatikusan kiesik és a következő évben a helyére az NB II. első 2 helyezettje jut fel. Bármelyik évben – amennyiben nem nevez legalább 8 nevező csapat az NB I.-be, a hiányzó helyekre az NB II.-ben legjobb eredményt elérő (következő) csapatok jutnak fel. A továbbjutást megtagadó csapat a következő évben ugyanabban az osztályban nem, csak alacsonyabb osztályban indulhat, azonban ugyanazzal a csapat összeállítással nem nevezhet. A következő évben új csapatba a korábbi azonos összeállítású csapatból maximum 2 fő nevezhető! 

A GYÖZTES A 2022. év POOLBILIÁRD NB I. CSAPAT BAJNOKA 

NB II.:

⦁ 2 csoportos bajnokság, 8 nevező csapattal, a legjobb 2-2 helyezettel rájátszással.
⦁ A csapatbajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással 1-1 mérkőzést.
⦁ Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak döntik el: 

1. Jobb frame arány
2. Több nyert frame
3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
4. Egymás elleni nyert frame-k száma
5. Ha minden eredmény megegyezik, akkor pótmérkőzést kell játszani a Pool Szakág által meghatározott időpontban a meghatározott semleges helyszínen, megegyezően a CSB fordulókon játszott játéknemekkel és szabályokkal. 

A 2021-ben NB II.-ben nevezett csapatok a 2022-es versenyévre csak az NB II.-be nevezhetnek. Ez alól kivételt képeznek az év végén továbbjutó és kieső csapatok. A 8 csapatos NB II.-ben az első 2 helyezett automatikusan feljut az NB I.-be és a következő évben a helyére az NB I. utolsó 2 helyezettje kerül. Az NB II. utolsó 2 helyezett automatikusan kiesik és a következő évben a helyére az NB III. első 2 helyezettje jut fel. Bármelyik évben – amennyiben nem nevez legalább 8 nevező csapat az NB II.-be, a hiányzó helyekre az NB III.-ban legjobb eredményt elérő (következő) csapatok jutnak fel. A továbbjutást megtagadó csapat a következő évben ugyanabban az osztályban nem, csak alacsonyabb osztályban indulhat, azonban ugyanazzal a csapat összeállítással nem nevezhet. A következő évben új csapatba a korábbi azonos összeállítású csapatból maximum 2 fő nevezhető! 

A GYÖZTES A 2022. év POOLBILIÁRD NB II. CSAPAT BAJNOKA 

NB III.:

⦁ A több csoportos bajnokság résztvevői a nevezések számától függően 1-4 (3-4-5 fős) csoportba kerülnek. A kisorsolt csoportokból a legjobb 1-1 helyezettek jutnak tovább és mérkőznek a rájátszásban az NB III. bajnoki címért.
⦁ A csapatbajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással 1-1 mérkőzést.
⦁ Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak döntik el: 

1. Jobb frame arány
2. Több nyert frame
3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
4. Egymás elleni nyert frame-k száma
5. Ha minden eredmény megegyezik, akkor pótmérkőzést kell játszani a Pool Szakág által meghatározott időpontban a meghatározott semleges helyszínen, megegyezően a CSB fordulókon játszott játéknemekkel és szabályokkal. 

A 2021-ben NB III.-ban nevezett csapatok a 2022-es versenyévre csak az NB III.-ba nevezhetnek. Ez alól kivételt képeznek az év végén továbbjutó csapatok. A rájátszást követően az első 2 helyezett automatikusan feljut az NB II.-be és a következő évben a helyére az NB II. utolsó 2 helyezettje kerül. 

Bármelyik évben – amennyiben nem nevez legalább 8 nevező csapat az NB II.-be, a hiányzó helyekre az NB III.-ban legjobb eredményt elérő (következő) csapatok jutnak fel. A továbbjutást megtagadó csapat a következő évben ugyanabban az osztályban ugyanazzal a csapat összeállítással nem nevezhet. A következő évben új csapatba a korábbi azonos összeállítású csapatból maximum 2 fő nevezhető! 

 A GYÖZTES A 2022. év POOLBILIÁRD NB III. CSAPAT BAJNOKA 

11. A CSB forduló költségei

⦁ A fordulók lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség a rendező tagszervezetet terheli.

12. Teremrend, és helyszín alkalmasság

 • A rendező tagszervezetek felelősek a mérkőzés zavartalan lebonyolítása.
 • A vendéglátó csapat köteles a lebonyolítás minden feltételét biztosítani.
 • A vendéglátó csapat a mérkőzés megkezdése előtt 30 perccel köteles a vendégcsapat részére 2 darab versenyasztalt biztosítani a felkészüléshez.
 • A CSB fordulók helyszínén legalább 2 db "9-es" méretű poolbiliárd versenyasztalnak rendelkezésre kell állnia.
 • A biliárdasztalok posztóinak és állapotának a szakág elnöksége előírásainak kell megfelelni.
 • A CSB versenyeken megfelelő minőségű és állapotú golyókészletet lehet csak használni.
 • A nem megfelelő körülmények esetén a vendégcsapatnak jogában áll a mérkőzéstől elállnia, amelyet jegyzőkönyvben a kifogások részletezésével rögzíteni kell.
 • Helyszín alkalmasság miatt elmaradt mérkőzés esetén a vendégcsapat nyer.

Óvást bármely csapat jogában áll benyújtani az elmaradt mérkőzés miatt. Ezt a pool szakág e-mail címére kell küldeni (48 órán belül) az összes körülmény ismertetésével.

13. Jegyzőkönyvek

 • A jegyzőkönyveket  a rendező tagszervezet minden esetben köteles biztosítani.  A mérkőzés előtt mind a két csapat saját jegyzőkönyvet készít (kitöltve a rá érvényes oldalt) majd a csapatvezetők „összefésülik”  a jegyzőkönyveket, s így alakulnak ki a párosítások. A játék sorrendtől a csapatvezetők közös akarattal eltérhetnek. Az asztalok kiosztása, és hogy egyszerre hány játék menjen, a hazai csapat joga (de minimum két asztalt párhuzamosan használni kell, kivétel a csapatjáték).
 • A mérkőzés végén a csapatvezetők aláírásukkal hitelesítik a jegyzőkönyvet, amelyet a vendéglátó csapat vezetője a következő hét szerdai nap 24.00 óráig, online módon (a szakág weboldalán a "CSB Jegyzőkönyvek" oldalon) köteles a http://www.pool-biliard.hu/csbjegyzokonyv.php  feltölteni és elküldeni. Minden csapat köteles a jegyzőkönyvből egy példányt megőrizni.
 • Amennyiben a jegyzőkönyv nem érkezik be a határidőre, a Pool Szakág által megbízott CSB ranglistát vezető személy köteles a hiányosságra az adott csapatvezetőjének figyelmét felhívni,és a őt a hiánypótlásra (határidőt megadva) felszólítani. Amennyiben a csapatvezető ennek a felszólításra sem tesz eleget a megadott új határidőre, a csapat 1 büntető pontot kap.

14. A mérkőzések megkezdése

 • A mérkőzés kezdési időpontja szombat/vasárnap 10:00 óra (a kiírás szerint), amely minden résztvevő csapattag számára kötelező. A csapatok közös megegyezéssel megállapodhatnak egy aznapi korábbi / későbbi kezdési időpontban is.
 • A mérkőzés helyszínen időben megjelenő csapat 1 órát köteles várni a másik csapatra.

15. Halasztás

 • Amennyiben valamelyik csapat a CSB fordulón nem tud minimum 4 versenyzővel kiállni, köteles legalább 1 nappal korábban tájékoztatni az ellenfél csapatvezetőjét. Közös megegyezéssel a mérkőzés elhalasztható, de ezt a vétlen csapat vezetője el is utasíthatja. Ebben az esetben a forduló lebonyolítható, de a hiányzó versenyző elvesztette a mérkőzéseit. Csapatmeccs esetén a helyét ki kell hagyni, az ellenfél nyert.
 • Amennyiben a két fél közösen megegyezik a halasztásban, az kizárólag egyszeri időpont módosítást jelenthet és le kell játszani a mérkőzést a versenykiírásban szereplő "tartalék" időpontban. Ha az egyik csapat itt sem tud minimum 4 fővel kiállni, a fenti pont alkalmazandó a fordulóra.
 • Az elhalasztott mérkőzést legkésőbb a következő CSB fordulóig le kell játszani, amelynek időpontját és helyszínét az eredeti időponttól számított 5 napon belül a rendező csapatnak az elnökség részére be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztásának esetén a hazai csapat 1 büntető pontot kap, de mérkőzés eredménye érvényes.
 • Amennyiben a mérkőzés valamelyik résztvevő hibájából elmarad, úgy a vétkes csapat első ízben 1 büntető pontot kap második alkalommal 2 büntető pontot kap, harmadik alkalommal pedig a bajnokságból kizárandó, és a következő bajnokságban nem indulhat.

16. Játékosok öltözete

 • Lehetőleg a tagszervezet emblémájával ellátott (lehetőleg) egységes galléros vagy emelt gallérú (elöl nyitott, garbó jellegű) póló, esetleg ing. Fekete szövet pantalló, fekete bőr félcipő. Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett. Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt övvel kell viselni. Rövidnadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő fekete szoknyát is viselhetnek.
 • A mérkőzés megkezdésénél csak a kifogástalan versenyruházatba öltözött játékos állhat asztalhoz. Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.

17. Fegyelmi rendelkezések

 • A versenyeken a Pool Szakág – Fegyelmi Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.
 • Az alkohol fogyasztása a mérkőzések szüneteiben nem tiltott, azonban az mérkőzés közben a mérkőző versenyző(k) részére TILOS! Amennyiben alkoholos befolyásoltság alatt, bármely játékos zavarja a mérkőzést, azt a versenyzőt ki kell zárni és az esetet jegyzőkönyvezni kell.
 • A versenyt megzavaró nézőt vagy bármely személyt el kell távolítani vagy kizárni a helyszínről.
 • A mobiltelefont a verseny közben lehalkított állapotban kell tartani, de mindennemű használata tilos. Sürgős esetben a frame végén a versenyző, „időkérés” (maximum 1x5 perc) tartama alatt használhatja a mobil telefonját. Mérkőzés közbeni használat esetén az első eset figyelmeztetéssel a második eset a frame azonnali elvesztésével jár. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell!
 • A fegyelmi intézkedés alá vont versenyző a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései alapján a mérkőzést követően, a jegyzőkönyvben rögzített eset alapján szankcionálásra kerülnek. A jegyzőkönyvet mindkét csapatvezetőnek hitelesítenie kell. Ennek megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
 • Minden mérkőzést a versenynaptárban közzétett időpontban kell lejátszani. Halasztásra 1 alkalommal, maximum 30 napos időtartamon belül van lehetőség.
 • Az a csapat amely távolmaradásáról legalább 48 órával korábban (vagy a halsztás időpontjára sem) jelenik meg: 10.000 forint, azaz tízezer forint bírságot köteles befizetni a felszólítást követő 5 munkanapon belül a Pool Szakág bankszámlájára. A befizetett összeg 50 %-a a vétlen csapatot illeti meg. 
 • Bármilyen pénzbefizetés teljesüléséért az illetékes sportszervezet/egyesület a felelős! 
 • Bármilyen jellegű tartozás, felszólításra történő elmulasztása után a sportegyesület (és versenyzői) felfüggeszthetők a további versenyzéstől. 

18. CSB Támogatása

 • NB I.-NB II. osztályban a bajnokság 1-3 helyezett csapatok serlegeket kapnak.
 • NB III. osztályban a bajnokság 1-2 helyezett csapatok serlegeket kapnak.
 • NB I.-NB II.osztályban a bajnokság 1-3 helyezett csapatok versenyzői érmeket kapnak.
 • NB III.osztályban a bajnokság 1-2 helyezett csapatok versenyzői érmeket kapnak.
 • Pont támogatási táblázat 

 •   1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely
  NB I. 105 000 80 000 50 000 30 000 15 000 15 000
  NB II. 30 000 20 000 15 000 15 000 0 0
  NB III. 15 000 10 000 0 0 0 0
Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK