Pool Szakág (volt) hivatalos oldala

"PONTSZERZŐ VERSENYEK ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG" KIÍRÁSA
a 2023. évi szezonra

A PONTSZERZŐ VERSENYEK típusai!

2023-ban mind a 4 játéknemben szervezünk pontszerző versenyeket az alábbi felosztás szerint:

1 darab      8-as verseny - PSZ
2 darab      9-es verseny - PSZ
2 darab    10-es verseny - PSZ
1 darab 14/1-as verseny - PSZ
1 darab      8-as verseny - OB
1 darab      9-es verseny - OB
1 darab    10-es verseny - OB

A Pontszerző versenyek csoportkörös és egyenes kieséses, a felnőtt Országos Bajnokságok és a 14/1-es verseny Dupla KO-s, majd egyenes kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. Az egyenes ági győztesekhez a vigaszági győztesek kerülnek a Cuescore program általi "automata" vagy "manuális" visszasorsolással. Tekintettel arra, hogy a versenysorozat egyben válogató verseny is az Európa Bajnokságra, így a versenyekre kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező versenyzők nevezhetnek. 

Minden verseny 2 napos. Szombati napokon a nevezők létszámától függően a legjobb 8-16 versenyzőig zajlanak a mérkőzések. Vasárnap az egyenes ági versenyek folytatódnak. Kisebb létszámú nevezés esetén a verseny beosztása nem változik, de a frame számok mindkét játéknapon emelkedhetnek! 

A versenyekre a szakág weboldalán keresztül lehet regisztrálni a versenyt megelőző csütörtök 18,00 óráig
Időpont után történő regisztrációt telefonon és e-mailon keresztül, illetve a helyszínen sem fogadunk el!

Az a versenyző, aki a fenti határidőig nem mondja vissza (e-mail formában) a nevezését és a versenyre nem jelenik meg, automatikusan a következő versenyre 1 versenyes eltiltást kap (kivéve vis maior, igazolással). A versenyzőnek viszont nem kell utólagosan megfizetnie a nevezési díjat!

Minden verseny előtt 8,40 órakor sorsolunk ! 
A mérkőzések
 szombat és/vagy vasárnap legkésőbb 09:00 illetve 10:00 órakor kezdődnek, alkalmazkodva a vendéglátó helyek nyitvatartásához. Aki a nevezési díjakat 8,40 óra időpontig nem fizeti be, az kizárásra kerül a sorsolásból! A szervezők nem kötelesek telefonon keresni a késő, vagy időre nem jelentkező versenyzőket. A helyszíni sorsolást követően a verseny azonnal kezdődik. A további mérkőzéseket a szólítást követően 10 percen belül meg kell kezdeni. 10 perces késedelem után az asztalhoz nem állt versenyző 1 frame, további 2 percenként  újabb 1 frame büntetést kap, amely az ellenfél részére győztes frame-ként kerül elkönyvelésre. Újabb 10 perc késedelem után viszont elveszítette a mérkőzést a késő versenyző! Ranglista pontot csak az a versenyző kaphat, aki a nevezési díjat befizette, legalább 2 mérkőzésen asztalhoz állt és a további mérkőzéseit is szabályosan lejátszva befejezte.

Pontszerző Versenyek lebonyolítása:

 • A verseny "Csoportkör + Egyenes ág" rendszerben kerül lebonyolításra.
 • A versenyen kiemelés a ranglista alapján történik, csoportonként 1 versenyzővel. 
 • A versenyre nevezési díj 6.000 Ft/fő.
 • Váltott kezdés.
 • Ezt követően a legjobb versenyzők (lásd. táblázat) egyenes ágon jutnak el a döntőig.
 • A saját mérkőzések befejezésével a versenyző elhagyhatja a verseny helyszínt. 

Országos Bajnokság & 14/1-es verseny lebonyolítása:

 • A verseny "Dupla KO + Egyenes ág" rendszerben kerül lebonyolításra.
 • A versenyen kiemelés nincs. 
 • A versenyre nevezési díj 6.000 Ft/fő.
 • Váltott kezdés.
 • Ezt követően a legjobb versenyzők (lásd. táblázat) egyenes ágon jutnak el a döntőig.
 • A saját mérkőzések befejezésével a versenyző elhagyhatja a verseny helyszínt. 


* a létszámok arányában a versenyhelyszíneken a frame számok emelkedhetnek vagy csökkenhetnek a rendelkezésre   
  álló versenyidő figyelembe vételével! A versenyeket csak minimum 24 versenyző részvételével rendezzük meg! 

A verseny támogatása:

 • A végeredmény alapján az 1-16 helyezett versenyző támogatásban részesül.
 • Az 1-3. helyezett versenyzők tárgyjutalmat kapnak. 
 • Támogatás az 1-16. helyezett versenyzők részére, versenyenként:
helyezés támogatás
1. hely 40.000 
2. hely 30.000
3. hely 20.000
5. hely 10.500
9. hely
   6.000 

ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:
Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Egyszínű félcipő (sötét árnyalatú), elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen típusú sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Az egyszínű cipőnek nem lehet lényegesen eltérő színű talpa. Fehér talpú cipő és a cipő színtől eltérő színű logo nem megengedett. Szandál, papucs viselése nem megengedett. A zokni kizárólag sötét színű lehet!
Nadrág: Bármilyen színű de sötét árnyalatú, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövidnadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő sötét árnyalatú szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó típusú) ing vagy póló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, testhez álló és hosszú ujjú aláöltözőt vagy kapucni nélküli pulóvert vagy melegítő felsőt lehet viselni. A felsőrész (ing) kizárólag egyszínű lehet. Nem megengedett a mintás (csíkos, kockás, hawaii, vagy egyéb mintás ingek használata). 

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a verseny vezetője ellenőrzi, akik dönthet arról, hogy adott öltözetet megítélése szerint nem tekinti alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést minden játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a tiltott szerek és a szeszes ital fogyasztása TILOS! A szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A verseny vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg az egyik versenyző, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a versenyigazgatót, aki újból szólítja a játékost. Ekkor a késő játékos 1 frame büntetést kap. A későn érkező versenyző ezt követően minden letelt 2 perc késedelem után  újabb 1 frame veszteséget szenved ! Az újabb 10 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést. Az 1 frame büntetést minden esetben úgy kell értelmezni, hogy az ellenfél számára 1 győztes frame-t jóvá kell írni.

ÓVÁS:
Bármilyen típusú pontszerző versenyen lehetőség van szóban történő bírói döntés kikérésére vagy írásban óvás benyújtására. A szabálytalanságot észlelt játékos köteles megállítani a játékot, és tájékoztatni az ellenfelet, hogy versenybíró segítségét kéri. Szabálytalanság esetén a versenybírónak kötelessége: 

1. alkalommal figyelmeztetni a versenyzőt, amennyiben az kisebb szabálysértést (verseny zavarása, mobiltelefon használata /SMS  vagy telefonálás/,  sporteszköz „csapkodása” vagy hangoskodás illetve káromkodás) követett el. Mobiltelefon hangos megcsörrenése esetén az ellenfél „golyó kézben” állással folytathatja a játékot. 

2. alkalommal a versenybíró a játékot köteles megállítani és a frame-t a vétlen játékos részére ítélni. 

3. alkalommal a versenyzőt ki kell zárni az aktuális versenyből.
   ⦁ amennyiben egy játékossal verseny közben bármilyen szankcionálás történik, a versenybírónak jegyzőkönyvet kell készítenie és jelezni a Pool Szakág vezetősége felé
   ⦁ a versenyző a szankciókat a következő versenyekre magával viszi, amelyet minden esetben figyelembe kell venni. A „hibapontok” kizárólag az év végén törölhetők a szakág elnökségének határozata alapján.
   ⦁ fent leírtaknál súlyosabb fegyelemsértés esetén önműködően a 3. pontban rögzített eljárás alkalmazandó!

A mérkőzés alatti alkoholfogyasztás az időkérés (Time Out), ideje alatt is TILOS! Ezt a szabályt megszegő versenyzőt azonnali hatállyak ki kell zárni a versenyből! A versenyből kizárt játékos önműködően 1 versenyes eltiltást kap, amely a soron következő egyéni versenyre érvényes.

Amennyiben a versenyző bármilyen verseny/mérkőzés közben szabálytalanságot észlel, de ezt nem jelzi a versenybírónak, az elfogadottnak tekintendő. Ha a versenyző folytatja a játékot/mérkőzés(eke)t, utólagosan óvást - semmilyen indokkal - nem nyújthat be. Ez alól kivételt képez a csapatbajnokság, ha későbbiekben derül ki, hogy a versenyző nem rendelkezett érvényes versenyengedéllyel, vagy határidőben történt átigazolással. 

Ha a versenyző kifogásolja az ellenfél versenyruházatát, azt a mérkőzés megkezdése előtt jeleznie kell a versenybírónak, illetve csapatbajnokság esetén a csapatvezetőknek. Nem az előírásoknak megfelelő versenyruházat esetén a versenyző nem köteles megkezdeni az adott mérkőzést és a vétkes fél kizárásra kerül. Amennyiben ez nem történik meg, utólagos óvás nem nyújtható be!

FEGYELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK: 
1. az "óvás" kategóriában leírt meghatározások
2. mobiltelefon lehalkított állapotban lehet, de annak mérkőzés közbeni használata szabálysértésnek minősül
3. a versenyhelyszínek
 területén, nem a helyszínen vásárolt ital és élelmiszer fogyasztása tilos, amely alól felmentést adhatnak a helyi szervezők, vagy vendéglátósok.

FEGYELMI RENDRE VONATKOZÓ KIEMELT DÖNTÉSEK: 

1. Mobiltelefon a verseny alatt be lehet kapcsolva, de kizárólag lehalkított üzemmódban. Hívás esetén a fogadást el lehet utasítani, de a telefon egyéb használata vagy hangos csörgése 1 frame, azonnali büntetést von  maga után. Ezt követően a mérkőzést "golyó kézben" állással az ellenfélnek kell folytatni
2. 
Amennyiben egy versenyző "kívülről" zavarja meg a játékot, azonnal jelezni kell a versenybírónak. A szabálytalan versenyző -10 ranglistapont büntetést kap. „Időkérés” alatt tilos szeszes italt fogyasztani. A szabályt megszegő versenyző az eredménytől függetlenül elveszítette a mérkőzést, és ki kell zárni a további versenyről.
3. A verseny helyszíneire nem helyben vásárolt italt vagy ételt (kivéve: csokoládé vagy müzliszelet, 1-2 db gyümölcs) bevinni TILOS! A különböző versenyhelyszínek klubvezetői egyedi felmentést adhatnak, amelyről tájékoztatni kötelesek a versenyzőket.
        első eset: figyelmeztetés
     •   második eset: 1 versenyes eltiltás         

EGYÉB:
A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

Kombinációs lökésha a meglökött golyóval egy másik golyó a zsebbe kerül.

 "8-as" játék szabályai:

 • Bármilyen golyó a Tőponton, de a hátsó sor sarokpontjain ellentétes típusú golyóknak kell lennie.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül.
 • Kezdést követően a versenyző golyócsoportot választ (csíkos vagy teli).
 • Az első, "bemondott" golyót bármilyen kombinációs lökéssel le lehet lökni.
 • Cél: a választott golyócsoport összes gólyójának lekökése után a 8-as (fekete) golyó zsebbe süllyesztése.
 • Minden választott golyót és zsebet be kell mondani.
 • Ha a saját golyó mellett bármilyen golyó (kivéve: 8-as) leesik, az érvényes találatnak minősül.
 • A 8-as golyó az utolsó. Ha ez előbb esik le, mint a választott golyócsoport golyói, a versenyző elvesztette a frame-t.
 • Kezdés utáni hiba esetén az ellenfél folytathatja a játékot a Homlokvonal mögül előre vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a kezdő játékos számára.
 • Hiba esetén az ellenfél "golyó kézben" állással folytatja a játékot.
 • Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" állással folytatódik a verseny

"9-es" játék szabályai:

 • 9-es golyó a Tőponton.
 • 1-es golyó a kezdőponton, előre tolva.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül.
 • Kezdés után 3 golyónak a Homlokvonal mögé kell érkeznie vagy a "nem érkezett" golyónak lyukba kell esnie, különben hiba.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, vagy a legkisebb értékű golyóval egy másik célgolyót..
 • A 3 golyós szabályt akkor is alkalmazni kell, ha kezdőlökésből esik le a 9-es golyó.
 • Hiba esetén az ellenfél folytathatja a nyitott állást vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a kezdő játékos számára.
 • Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" folytatódik a verseny.
 • Ha kezdésnél hibával együtt esik le a 9-es golyó vagy nem érvényesült a "3 golyós szabály", akkor az a tőpontra kerül vissza.

"10-es" játék szabályai:

 • 1-es golyó a Tőponton.
 • A 10-es golyó középre kerül a kezdéskor.
 • Kezdés a Homlokvonal mögül bárhonnan.
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell a zsebbe süllyeszteni, vagy a legkisebb értékű golyóval egy másik célgolyót..
 • vagy szétszedni több pontra, például:
 • Mindig a soron következő, legkisebb értékű golyót kell érvényes módon eltalálni
 • Érvényes lövéskor a soron következő golyó eltalálása után valamelyik golyónak falat kell érnie, vagy valamely célgolyónak a lyukba kell kerülnie
 • Érvényes kombinációs lökéssel más golyó is belökhető, a golyó és a zseb megnevezésével lökés előtt
 • Minden golyót és zsebet be kell mondani a lökés előtt. A nem bemondott golyó elsüllyesztését követően az ellenfél folytathatja vagy visszadhatja a lökés jogát.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

"14/1-es" játék szabályai 

1. Általános alapelvek
A 14/1-es játékot egy fehér (dákóval meglökött) és 15 színes golyóval kell játszani. A színes golyók 1-től 15-ig számozással vannak ellátva. A golyókat háromszög alakban kell felállítani, mégpedig úgy, hogy az első golyó a tőpontra kerüljön. A 14/1 bemondásos játékban be kell mondani mind a golyót, mind a tasakot. Minden bemondott és korrekt módon tasakba küldött golyóért egy pont jár.

2. A játék megkezdése, a golyók felállítása
A 15 golyó tetszés szerinti rendben állítható fel, háromszög alakban. 
2.2 Kezdőlökés
A játékot kezdő versenyzőnek a fehér golyót a homlokmezőbe kell állítania, bármely pontra. A játékot kétféle módon kezdheti el:
·    Biztonsági lökést mond be. A fehér golyót rá kell lökni a háromszög alakban álló golyókra, és legalább két célgolyónak valamelyik játékmező határt, valamint a fehér golyónak valamelyik falat érintenie kell.
·    Bemond egy bizonyos célgolyót és egy tasakot. Ha a bemondott lökés korrekt módon sikerül, tovább játszhat.
·    Amennyiben a játékosnak nem sikerül szabályos kezdőlökést végeznie, 2 (kettő) mínusz pontja lesz. Ha biztonsági lökést mond be, de nem sikerül legalább két célgolyót valamelyik játékmező határra, és a fehér golyót a falra küldenie, ellenfele megismételtetheti vele a kezdőlökést, mégpedig annyiszor, illetve mindaddig, amíg nem sikerül szabályos kezdőlökést végeznie. A lökésben lévő játékost minden egyes újabb kihagyás miatt két mínusz ponttal kell büntetni. Kezdőlökésnél nem alkalmazható a három egymást követő hibára vonatkozó szabály.
·    Amennyiben a kezdőjátékos nem küldi tasakba a bemondott golyót, de legalább két célgolyó érinti valamelyik játékmező határt és a fehér golyó valamelyik falat, a lökésre következő játékos az ily módon kialakult állásból folytatja a játékot.
·    Ha a fehér golyó a kezdőlökéssel tasakba kerül, vagy az asztal játékfelületén kívül áll meg, e körülmény mínusz 1 (egy) pontot eredményez. Az első felvétel csak akkor tekinthető befejezettnek, ha a játékos a szabályoknak megfelelően végezte el a kezdőlökést.
·    Szabályértelmezés: a "szabályoknak megfelelően" azt jelenti, hogy két célgolyó érinti valamelyik játékmező határt, a fehér golyó pedig valamelyik falat.

3. A játék
3.1 Pontok
·    Minden korrekt módon bemondott és tasakba küldött golyóért 1 (egy) pont jár. Ha ugyanazzal a lökéssel egyidejűleg más golyó is tasakba jut, minden egyes golyóért további egy-egy pont jár.
·    Amennyiben a bemondott golyó nem esik tasakba, vagy nem a megfelelő tasakba esik, az esetleg többi, tasakba került golyót vissza kell állítani a tőpontra, illetve - ha már foglalt - a hosszvonalra, mégpedig a tőponthoz minél közelebb. Ha a játékos hibát követ el, le kell tőle vonni egy pontot (még akkor is, ha ezzel negatív pontszáma lesz).
3.2 A játék folytatása
·    Az adott játékos addig folytathatja a lökést, amíg a bemondott golyót a bemondott tasakba tudja a szabályoknak megfelelően küldeni. A karambol és a kombináció nem tilos, és mint olyat nem kell bemondani. Ha a versenyzőnek nem sikerül korrekt módon tasakba küldenie a golyót, vagy valamilyen hibát követ el, ellenfele következik lökésre.
·    A 14 első golyó tasakba küldése után, de mielőtt a következő lökésre sor kerülne, a játékvezető ismét háromszögbe állítja a tasakba küldött 14 golyót, azonban az elülső golyó helyét szabadon hagyja. A golyók visszaállítása után a versenyző folytathatja a játékot. Addig lökhet tovább, amíg valamelyik bemondott golyót korrekt módon tasakba küldi, hibát nem követ el, biztonsági lökést nem játszik, vagy el nem éri az előírt pontszámot.
3.3. A játszma megnyerése
A játékot az a versenyző nyeri, aki előbb éri el az előírt pontszámot.
3.4. Bemondás
A 14/1 bemondásos játék. A játékosnak minden lökés előtt be kell mondania a golyót és a tasakot.
3.5. A kezdőállásba helyezést akadályozó golyók
·    Ha a játékos egyetlen lökéssel tasakba küldi a 14-es és a 15-ös golyót, ezért 2 (kettő) pontot kap, és az összes golyót háromszögbe kell állítani. A fehér golyó ott marad játékban, ahol megállt.
·    Ha a 15. (utolsó) golyó a háromszögben, vagy hozzá közel áll, a homlokpontra kell helyezni. Ha viszont a fehér golyó már a homlokponton áll, akkor a 15-öst a középpontra kell tenni.
·    Ha a 15-ös és a fehér golyó is a háromszögben, vagy hozzá közel áll, mind a 15 golyót háromszögbe, a fehér golyót pedig a homlokmezőbe kell állítani.
·    Ha a fehér golyó a háromszögben, vagy hozzá közel kerül nyugalmi állapotba:
·    a homlokmező bármely pontjáról lehet játszani, feltéve hogy a 15. golyó nem a homlokmezőben áll ;
·    a homlokponttól (a homlokvonal középpontjától) bármely irányban lehet játszani, ha a 15. golyó a homlokmezőben áll;
·    a középpontról lehet játszani, ha a 15. golyó oly közel áll a homlokponthoz, hogy nem lehet odaállítani a fehér golyót.
·    Mindezen esetekben a játékos választhat, hogy a 15. golyóra vagy a háromszögbe állított golyókra játszik-e.

Szabályértelmezés: ha a játék során mind a 15 golyót háromszögbe kell állítani (pl. mert a 14. és a 15. golyó egyidejűleg tasakba került, vagy mert a 15. és a fehér golyó akadályozza a golyók felállítását), a soron következő lökés nem számít kezdőlökésnek, azaz nem kell két célgolyónak és a fehér golyónak falat érnie.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK