Pool Szakág (volt) hivatalos oldala

"CSAPAT BAJNOKSÁG" KIÍRÁSA
a 2023. évi szezonra 

1. A bajnokság célja és feladata

 • A bajnokság célja a Magyar Biliárd Szövetség pool szakági tagcsoportjába tartozó tagszervezeteinek, klubjainak csapat bajnoki verseny rendszerben játéklehetőséget biztosítani.

2. A bajnokság beosztása, nevezési díj, nevezési határidő, nevezés módja

 • A 2023-as szezonban NB I. + NB II. + NB III. osztályos Csapat Bajnokság kerül megrendezésre.
 • A bajnokságban a Pool Szakágba tartozó sportszervezetek jogosultak tetszőleges számú csapatot nevezni.
 • Egy csapatban minimum 4 játékost kell nevezni, felső létszám határ 8 fő. A csapatbajnokság nevezési határidejét követően új játékos bármikor igazolható vagy cserélhető, de a csapatokban egyszerre 8 főnél több nem szerepeltethető!
  Az a versenyző, aki a csapatbajnoki fordulón másik csapatban játszott vagy lecserélték, újra nem igazlható és másik csapatban 2023-ban már nem szerepeltethető!
 • A "Rájátszásban" csak olyan versenyző szerepeltethető, aki korábban legalább 1 CSB mérkőzésen részt vett.
 • A csapat bajnokság a nevezők számától függően, egy csoportos vagy két csoportos rendszerben kerül lebonyolításra.
 • A bajnoki címek eldöntése oda-visszavágós körmérkőzéseket követően alakul ki. Több csoport esetén rájátszás lehetséges.
 • A csoportból továbbjutás: Továbbjutó az alapszakaszban legtöbb pontot elérő csapat, amennyiben pontegyenlőség alakul ki, abban az esetben elsősorban az összesített "frame-arány", másodsorban a több nyert frame, végül az egymás elleni eredmények (hasonlóan az összetett eredményekhez) Amennyiben itt is azonosság van, akkor a két csapat pót mérkőzést köteles játszani, a Szakág által kijelölt időszakban (a csapatokkal egyeztetve), és kijelölt semleges helyszínen.
 • A 2023. évi csapatbajnokság osztályba sorolási elvei:
 • A csapat tagja lehet az a versenyző, aki a csapatot nevező tagszervezetnek a nevezéskor hivatalosan igazolt versenyzője.

3. Nevezési díj

 • NB I. osztályba nevező csapatoknak:    35.000,- Ft /csapat
 • NB II. osztályba nevező csapatoknak:   20.000,- Ft /csapat
 • NB III. osztályba nevező csapatoknak:  15.000,- Ft /csapat
 • Nevezési határidő: 2023.01.05. Ezt követően új csapat vagy a benevezett csapatba új versenyző nem nevezhető.
 • A sorsolást a Pool Szakág versenyigazgatója végzi el a beérkezett nevezések után!
 • Figyelembe vesszük azt a korábbi igényt is, hogy azonos egyesület csapatai lehetőleg külön csoportba kerüljenek.
  A csapatokba sorolás szabálya és alapelve, amennyiben valemelyik osztályban üresedés/visszalépés történik, hogy osztályonként hasonló vagy azonos játékerejű és tudású csapatok kerüljenek. Nem cél és érdektelenné teheti a bajnokságot, amennyiben egy lénygesen nagyobb "játékerejű" csapat alacsonyabb osztályban versenyezne.

4. Nevezés módja

A fenti határidőig kitöltött: csapatnevezési lap, (letölthető a Pool Szakág weboldaláról), új játékosok esetén versenyengedély kérő lap (letölthető a Pool Szakág weboldaláról) megküldése a poolszakag@gmail.com e-mail címre és az egyéni licenc díjak befizetése a pool szakág házipénztárba. A csapat nevezési és egyesületi díjak befizetéséről az egyesületeket külön tájékoztatjuk. 

A versenyigazgató: Petre Gábor, mobil: 06 (30) 329 96 16    e-mail:  poolcsb@gmail.com

5. A bajnokság fordulóinak helye és ideje

 • A CSB fordulók helye mindig a hazai csapat kijelölt pályája, ha az a hatályos követelményeknek mindenben megfelel. Ettől eltérő esetben az érintett csapatnak a bajnokság megkezdése előtt a hazai fordulók megrendezésére alkalmas helyszínt kell találni és ezt a Pool Szakág, CSB versenyigazgatójával írásban közölni.
 • A CSB fordulók ideje a szakági honlapon található versenynaptárban jelölt időpontok (szombat, vasárnap).
 • Halasztás csak mindkét csapat KÖVETKEZŐ BAJNOKI FORDULÓ ELŐTTI, közösen megállapított új időpontot is tartalmazó, korábban a versenyigazgatóhoz bejelentett kérelmére, vagy egy csapat kérelmére (csak rendkívüli esetben, a forduló napján bekövetkezett vis maior, időjárási viszonytagságok, forgalmi baleset stb.) lehetséges. A kérelemről a versenyigazgató és az elnökség dönt. Az utolsó két forduló esetében nincs lehetőség halasztásra. Betegség esetén elmaradó mérkőzésnél 5 napon belül kell benyújtani az orvosi igazolást. Ez csak abban az esetben elfogadható, hagy egy csapat minimálisan 3 fővel sem tud kiállni a fordulóra.
 • A bajnoki fordulón történt, sportszerűtlen magatartás miatt óvás benyújtható a fordulót követő szerda nap 24.00 óráig írásban, online módon a poolcsb@gmail.com e-mail címre.  

6. A csapatbajnokságban való részvétel feltételei

 • A csapatot indító tagszervezet, MBSZ Pool Szakág 2023. évi 5.000,- Ft/sportszervezet tagsági díjának befizetése az MBSZ Pool Szakág számlára
 • Csapatonként a kiírt nevezési díj befizetése
 • Egyéni versenyengedély díjak befizetése
 • Esetleges fennálló tartozások rendezése
 • A kiírt nevezési és befizetési határidők betartása
 • A hiteles átigazolási, nevezési, teremhasználati lapok benyújtása a kijelölt határidőre (amennyiben szükséges).
 • A csapatbajnokságban résztvevő csapatoknak legalább kettő elérhetőséggel rendelkezniük kell: telefonszám, e-mail cím, postacím.

7. Játékos igazolások, átigazolások

 • Csapatba igazolni játékost az év bármely időszakában lehet. 
 • Átigazolt játékos CSB mérkőzésen csak abban az esetben szerepeltethető, ha előzőleg a 2023. évi versenyszezonban más csapatban nem szerepelt.
 • A CSB rájátszásban csak olyan versenyző játszhat, aki a rájátszást megelőző 60. napon már az adott tagszervezet/egyesület tagja volt, és a Pool Szakág nyilvántartásában szerepelt. 
 • A rájátszásban versenyző játékosnak korábban a 2023-as bajnokságban az őt nevező csapatban legalább 1 mérkőzésen szerepelnie kell.
 • Minden csapatban 2 fő külföldi (nem magyar állampolgárságú) versenyző szerepelhet, azonban a csapatbajnoki fordulókon minden esetben TÖBB magyar versenyzőt kell szerepeltetni, mint külföldit! (például: 4 versenyző esetén csak 1 külföldi versenyző nevezhető a fordulóra, 5 vagy több magyar állampolgárságú versenyző esetén 2 külföldi versenyző játszhat az adott CSB fordulón). 
 • A kettős állampolgárságú versenyző (ha az egyik állampolgársága magyar), nem számít "külföldi" versenyzőnek!

8. Játék nemek, szabályok

NB I. – NB II.:

A szabályok:

 • Az egy csapatban részt vevő játékosok száma: minimum 4 fő.
 • A mérkőzések egyszerre 2-3-4 versenyasztalon bonyolíthatók.
 • Minden mérkőzésen, a "Tempólökést" követően, váltott kezdés.
 • Az NB I.-ben minden mérkőzés 6 nyert frame-ig tart.
 • Az NB II.-ben minden mérkőzés 5 nyert frame-ig tart.
 • A páros mérkőzésre minden játékos csak egyszer nevezhető.
 • Egyéni játékot egy játékos csak kétszer játszhat, és csak különböző játéknemekben.
 • A csapatjátékban a játékos sorrend 4 játékonként változtatható, és egy körben (4 játék) minden játékos csak egyszer szerepelhet) a jegyzőkönyvbe előre be kell írni a körbrn szereplő 4 versenyző nevét és sorrendjét.
  A csapatmérkőzés jegyzőkönyvét CSAK a mérkőzés megkezdése előtt kell elkészítenie a csapatvezetőknek.
kör 2 asztal esetén 3 asztal esetén 4 asztal esetén
1. Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék)
Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék) Páros mérkőzés    (9-es játék)
2. 8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni)
8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni)
  8-as játék  (egyéni) 8-as játék  (egyéni)
    9-es játék  (egyéni)
3. 8-as játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni)
9-es játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni) 9-es játék  (egyéni)
  9-es játék  (egyéni) 10-es játék  (egyéni)
    10-es játék  (egyéni)
4. 9-es játék  (egyéni) 10-es játék  (egyéni) Csapat mérkőzés (9-es)
9-es játék  (egyéni) 10-es játék  (egyéni)  
5. 10-es játék  (egyéni) Csapat mérkőzés (9-es)  
10-es játék  (egyéni)    
6. Csapat mérkőzés (9-es)    
 
 • A győztes csapat 1 pontot kap.
 • A 6 mérkőzést megnyert csapat a győztes, de az összes mérkőzést le kell játszani, amit a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  A meg nem jelő csapat 0:6 arányban veszíti el a mérkőzést!

NB III.:

A fentiekkel megegyezően, kivételek:

1. A páros játék 4 nyert frame-ig
2. Az egyéni 8-as játékok 4 nyert frame-ig
3. Az egyéni 9-es játékok 4 nyert frame-ig
4. Az egyéni 10-es játékok 4 nyert frame-ig
5. A csapatjáték 5 nyert frame-ig

9. Játék nemek, szabályok

NB I.:

⦁ 2 csoportos bajnokság, 8 nevező csapattal, a legjobb 2-2 helyezettel rájátszással.
⦁ A csapatbajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással 1-1 mérkőzést.
⦁ Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak döntik el: 

1. Jobb frame arány
2. Több nyert frame
3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
4. Egymás elleni nyert frame-k száma
5. Ha minden eredmény megegyezik, akkor pótmérkőzést kell játszani a Pool Szakág által meghatározott időpontban a meghatározott semleges helyszínen, megegyezően a CSB fordulókon játszott játéknemekkel és szabályokkal. 

A 2023-ban NB I.-ben nevezett vagy oda feljutó csapatok a versenyévre csak az NBI.-be nevezhetnek. Ez alól kivételt képeznek az év végén kieső csapatok. A 8 csapatos NB I.-ben az utolsó 2 helyezett automatikusan kiesik és a következő évben a helyére az NB II. első 2 helyezettje jut fel. Bármelyik évben – amennyiben nem nevez legalább 8 nevező csapat az NB I.-be, a hiányzó helyekre az NB II.-ben legjobb eredményt elérő (következő) csapatok jutnak fel. Kivéve: versenyigazgatói döntés alapján, ha az NB II. és/vagy NB III. osztályba nevező csapat magasabb kategóriás versenyzőkből áll.

A továbbjutást megtagadó csapat a következő évben ugyanabban az osztályban nem, csak alacsonyabb osztályban indulhat, azonban ugyanazzal a csapat összeállítással nem nevezhet. A következő évben új csapatba a korábbi azonos összeállítású csapatból maximum 2 fő nevezhető! (Ugyanez a szabály vonatkozik a kizárt csapatra is.)

A GYÖZTES A 2023. év POOLBILIÁRD NB I. CSAPAT BAJNOKA 

NB II.:

⦁ 2 csoportos bajnokság, 8 nevező csapattal, a legjobb 2-2 helyezettel rájátszással.
⦁ A csapatbajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással 1-1 mérkőzést.
⦁ Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak döntik el: 

1. Jobb frame arány
2. Több nyert frame
3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
4. Egymás elleni nyert frame-k száma
5. Ha minden eredmény megegyezik, akkor pótmérkőzést kell játszani a Pool Szakág által meghatározott időpontban a meghatározott semleges helyszínen, megegyezően a CSB fordulókon játszott játéknemekkel és szabályokkal. 

A 2023-ban NB II.-be visszaeső/maradt/feljutó csapatok a versenyévre csak az NB II.-be nevezhetnek. Ez alól kivételt képeznek az év végén továbbjutó és kieső csapatok. A 8 csapatos NB II.-ben az első 2 helyezett automatikusan feljut az NB I.-be és a következő évben a helyére az NB I. utolsó 2 helyezettje kerül. Az NB II. utolsó 2 helyezett automatikusan kiesik és a következő évben a helyére az NB III. első 2 helyezettje jut fel. Bármelyik évben – amennyiben nem nevez legalább 8 nevező csapat az NB II.-be, a hiányzó helyekre az NB III.-ban legjobb eredményt elérő (következő) csapatok jutnak fel. Kivéve:versenyigazgatói döntés alapján, ha az NB III. osztályba nevező csapat magasabb kategóriás versenyzőkből áll.

A továbbjutást megtagadó csapat a következő évben ugyanabban az osztályban nem, csak alacsonyabb osztályban indulhat, azonban ugyanazzal a csapat összeállítással nem nevezhet. A következő évben új csapatba a korábbi azonos összeállítású csapatból maximum 2 fő nevezhető! (Ugyanez a szabály vonatkozik a kizárt csapatra is.)

A GYÖZTES A 2023. év POOLBILIÁRD NB II. CSAPAT BAJNOKA 

NB III.:

⦁ A több csoportos bajnokság résztvevői a nevezések számától függően 1-4 (3-4-5 fős) csoportba kerülnek. A kisorsolt csoportokból a legjobb 1-1 helyezettek jutnak tovább és mérkőznek a rájátszásban az NB III. bajnoki címért.
⦁ A csapatbajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással 1-1 mérkőzést.
⦁ Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak döntik el: 

1. Jobb frame arány
2. Több nyert frame
3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
4. Egymás elleni nyert frame-k száma
5. Ha minden eredmény megegyezik, akkor pótmérkőzést kell játszani a Pool Szakág által meghatározott időpontban a meghatározott semleges helyszínen, megegyezően a CSB fordulókon játszott játéknemekkel és szabályokkal. 

A 2023-ban NB III.-ban nevezett csapatok a versenyévre csak az NB III.-ba nevezhetnek. Ez alól kivételt képeznek az év végén továbbjutó csapatok. A rájátszást követően az első 2 helyezett automatikusan feljut az NB II.-be és a következő évben a helyére az NB II. utolsó 2 helyezettje kerül. Bármelyik évben – amennyiben nem nevez legalább 8 nevező csapat az NB II.-be, a hiányzó helyekre az NB III.-ban legjobb eredményt elérő (következő) csapatok jutnak fel. Kivéve: versenyigazgatói döntés alapján, ha az NB III. osztályba nevező csapat magasabb kategóriás versenyzőkből áll.

A továbbjutást megtagadó csapat a következő évben ugyanabban az osztályban ugyanazzal a csapat összeállítással nem nevezhet. A következő évben új csapatba a korábbi azonos összeállítású csapatból maximum 2 fő nevezhető! 

 A GYÖZTES A 2023. év POOLBILIÁRD NB III. CSAPAT BAJNOKA 

10. A CSB forduló költségei

⦁ A fordulók lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség a rendező tagszervezetet terheli.

11. Teremrend, és helyszín alkalmasság

 • A rendező tagszervezetek felelősek a mérkőzés zavartalan lebonyolítása.
 • A vendéglátó csapat köteles a lebonyolítás minden feltételét biztosítani.
 • A vendéglátó csapat a mérkőzés megkezdése előtt 30 perccel köteles a vendégcsapat részére 2 darab versenyasztalt biztosítani a felkészüléshez.
 • A CSB fordulók helyszínén legalább 2 db "9-es" méretű poolbiliárd versenyasztalnak rendelkezésre kell állnia.
 • A biliárdasztalok posztóinak és állapotának a szakág elnöksége előírásainak kell megfelelni.
 • A CSB versenyeken megfelelő minőségű és állapotú golyókészletet lehet csak használni.
 • A nem megfelelő körülmények esetén a vendégcsapatnak jogában áll a mérkőzéstől elállnia, amelyet jegyzőkönyvben a kifogások részletezésével rögzíteni kell.
 • Helyszín alkalmasság miatt elmaradt mérkőzés esetén a vendégcsapat nyer.

Óvást bármely csapat jogában áll benyújtani az elmaradt mérkőzés miatt. Ezt a pool szakág e-mail címére kell küldeni (48 órán belül) az összes körülmény ismertetésével.

12. Jegyzőkönyvek

 • A jegyzőkönyveket  a rendező tagszervezet minden esetben köteles biztosítani.  A mérkőzés előtt mind a két csapat saját jegyzőkönyvet készít (kitöltve a rá érvényes oldalt) majd a csapatvezetők „összefésülik”  a jegyzőkönyveket, s így alakulnak ki a párosítások. A játék sorrendtől a csapatvezetők közös akarattal eltérhetnek. Az asztalok kiosztása, és hogy egyszerre hány játék menjen, a hazai csapat joga (de minimum két asztalt párhuzamosan használni kell, kivétel a csapatjáték).
 • A mérkőzés végén a csapatvezetők aláírásukkal hitelesítik a jegyzőkönyvet, amelyet a vendéglátó csapat vezetője a következő hét szerdai nap 24.00 óráig, online módon (a szakág weboldalán a "CSB Jegyzőkönyvek" oldalon) köteles a http://www.pool-biliard.hu/csbjegyzokonyv.php  feltölteni és elküldeni. Minden csapat köteles a jegyzőkönyvből egy példányt megőrizni.
 • Amennyiben a jegyzőkönyv nem érkezik be a határidőre, a Pool Szakág által megbízott CSB ranglistát vezető személy köteles a hiányosságra az adott csapatvezetőjének figyelmét felhívni,és a őt a hiánypótlásra (határidőt megadva) felszólítani. Amennyiben a csapatvezető ennek a felszólításra sem tesz eleget a megadott új határidőre, a csapat 1 büntető pontot kap.

13. A mérkőzések megkezdése

 • A mérkőzés kezdési időpontja szombat/vasárnap 10:00 óra (a kiírás szerint), amely minden résztvevő csapattag számára kötelező. A csapatok közös megegyezéssel megállapodhatnak egy aznapi korábbi / későbbi kezdési időpontban is.
 • A mérkőzés helyszínen időben megjelenő csapat 1 órát köteles várni a másik csapatra.

14. Halasztás

 • Amennyiben valamelyik csapat a CSB fordulón nem tud minimum 4 versenyzővel kiállni, köteles legalább 1 nappal korábban tájékoztatni az ellenfél csapatvezetőjét. Közös megegyezéssel a mérkőzés elhalasztható, de ezt a vétlen csapat vezetője el is utasíthatja. Ebben az esetben a forduló kevesebb fővel is lebonyolítható, de a hiányzó versenyző elvesztette a mérkőzéseit. Csapatmeccs esetén a helyét ki kell hagyni, az ellenfél nyert.
 • Amennyiben a két fél közösen megegyezik a halasztásban, az kizárólag egyszeri időpont módosítást jelenthet és le kell játszani a mérkőzést a versenykiírásban szereplő "tartalék" időpontban. Ha az egyik csapat itt sem tud minimum 4 fővel kiállni, a fenti pont alkalmazandó a fordulóra.
 • Az elhalasztott mérkőzést legkésőbb a "tartalék időpontos" CSB fordulóig le kell játszani, amelynek időpontját és helyszínét az eredeti időponttól számított 5 napon belül a rendező csapatnak az elnökség részére be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztásának esetén a hazai csapat 1 büntető pontot kap, de mérkőzés eredménye érvényes.
 • Amennyiben a mérkőzés valamelyik résztvevő hibájából elmarad, úgy a vétkes csapat első ízben 1 büntető pontot kap második alkalommal a bajnokságból kizárandó, és a következő bajnokságban nem indulhat.

15. Játékosok öltözete

 • NB I-ben és NB II.- ben kötelező az egységesegyesületi póló. Lehetőleg a tagszervezet emblémájával ellátott, egységes galléros vagy emelt gallérú (elöl nyitott, garbó jellegű) póló, esetleg ing.
  Az NB III. osztályban elég az egyszínű felsőrész.
 • Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
  Cipő: Egyszínű félcipő (lehetőleg sötét), elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen típusú sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Az egyszínű cipőnek nem lehet lényegesen eltérő színű talpa. Fehér talpú cipő és a cipő színtől eltérő színű logo nem megengedett. Szandál, papucs viselése nem megengedett.
  Nadrág: Bármilyen színű de sötét árnyalatú, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő sötét árnyalatú szoknyát is viselhetnek.
  Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó píusú) ing vagy poló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, testhez álló és hosszú újjú aláöltözőt vagy kapucni nélküli pulóvert vagy melegítő felsőt lehet viselni..

16. Fegyelmi rendelkezések

 • A versenyeken a Pool Szakág – Fegyelmi Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.
 • Az alkohol fogyasztása a mérkőzések szüneteiben nem tiltott, azonban az mérkőzés közben a mérkőző versenyző(k) részére TILOS! Amennyiben alkoholos befolyásoltság alatt, bármely játékos zavarja a mérkőzést, azt a versenyzőt ki kell zárni és az esetet jegyzőkönyvezni kell.
 • A versenyt megzavaró nézőt vagy bármely személyt el kell távolítani vagy kizárni a helyszínről.
 • A mobiltelefont a verseny közben lehalkított állapotban kell tartani, de mindennemű használata tilos. Sürgős esetben a frame végén a versenyző, „időkérés” (maximum 1x5 perc) tartama alatt használhatja a mobil telefonját. Mérkőzés közbeni használat esetén az első eset figyelmeztetéssel a második eset a frame azonnali elvesztésével jár. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell!
 • A fegyelmi intézkedés alá vont versenyző a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései alapján a mérkőzést követően, a jegyzőkönyvben rögzített eset alapján szankcionálásra kerülnek. A jegyzőkönyvet mindkét csapatvezetőnek hitelesítenie kell. Ennek megtagadását is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
 • Minden mérkőzést a versenynaptárban közzétett időpontban kell lejátszani. Halasztásra 1 alkalommal, van lehetőség.
 • Az a csapat amely távolmaradásáról legalább 24 órával korábban nem értesíti az ellenfelet (vagy a halsztás időpontjára sem) jelenik meg, a "Halasztás" pontban leírt szankciókat kell alkalmazni.

17. CSB Támogatása

 • NB I.-NB II. osztályban a bajnokság 1-3 helyezett csapatok serlegeket kapnak.
 • NB III. osztályban a bajnokság 1-2 helyezett csapatok serlegeket kapnak.
 • NB I.-NB II.osztályban a bajnokság 1-3 helyezett csapatok versenyzői érmeket kapnak.
 • NB III.osztályban a bajnokság 1-2 helyezett csapatok versenyzői érmeket kapnak.
 • Pont támogatási táblázat 

 •   1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely
  NB I. 105 000 70 000 50 000 30 000 15 000 15 000
  NB II. 35 000 25 000 15 000 15 000 0 0
  NB III. 20 000 15 000 0 0 0 0
Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK