Pool Szakág hivatalos oldala

"CSAPAT BAJNOKSÁG" KIÍRÁSA
a 2019. évi szezonra

 1.    A bajnokság célja és feladata:

 • A bajnokság célja a Magyar Biliárd Szövetség pool szakági tagcsoportjába tartozó tagszervezeteinek, klubjainak csapat bajnoki verseny rendszerben játéklehetőséget biztosítani.
 • A bajnokság feladata a játékosok és a csapatok felkészültségének minél magasabb szintre emelése, a nemzetközi színvonal elérése.

2.    A bajnokság beosztása, nevezési díj, nevezési határidő, nevezés módja:  

 • A 2019-es szezonban egy osztályos Csapat Bajnokság kerül megrendezésre.
 • A bajnokságban a Pool Szakágba tartozó sportszervezetek jogosultak tetszőleges számú csapatot nevezni.
 • Egy csapatban minimum 4 játékost kell nevezni, felső létszám határ nincs. A csapatbajnokság nevezési határidejét követően új játékos már nem nevezhető, kivéve a nyári igazolási szünetet (2019.06.01-2019.08.31.). Az a versenyző, aki a tavaszi idényben - a csapatbajnoki fordulón - másik csapatban játszott, az őszi fordulókon másik csapatban nem szerepeltethető!
 • A "Rájátszásban" csak olyan versenyző szerepeltethető, aki korábban legalább 1 CSB mérkőzésen részt vett.
 • A csapat bajnokság a nevezők számától függően, egy csoportos (maximum 8 nevező csapatig) vagy két csoportos, (9 nevező csapattól) rendszerben kerül lebonyolításra.
 • A bajnoki címek eldöntése a körmérkőzéseket követően vagy "Rájátszás" fordulón alakul ki, akként, hogy a csoportok 1. helyezettjei a másik csoport 2. helyezettjeivel játszanak elődöntőt, majd a győztesek játszanak a bajnoki címért! A 3. helyezésért is játszanak a csapatok.
 • Amennyiben csak egy csoport alakul, abban az esetben nincs rájátszás! A csoportból továbjutás esetén, amennyiben pontegyenlőség alakul ki, abban az esetben elsősorban az összesített "frame-arány", másodsorban a több nyert frame, végül az egymás elleni eredmények alapján kell eldönteni a Magyar Csapat Bajnok címet. Amennyiben itt is azonosság van, akkor egy új döntő, "Rájátszás" mérkőzésen kell játszani a Magyar Csapatbajnoki címért..
 • A 2019. évi osztályokba és csoportokba sorsolás nyílt, 2 csoport esetén kiemelés a 2018. évi CSB 1-2. helyén alkalmazandó!
 • A mérkőtéseket a 2019. évben csapatbajnoki hétvégékre (szombat-vasárnap) szervezzük, azon versenyzők érdekében akik több helyen, több versenysorozaton szeretnének indulni.

3.    Nevezési díj

 • Nevező csapatoknak:     15. 000,- Ft /csapat

4.    Nevezés határideje, csapatok:    

Csapatok adatai
csapatnév egyesület csapatvezető
SZBSE I. Szegedi BSE Törőcsik Zoltán
Pool Team Szeged Szegedi BSE Szalai Mihály
Gyömrői SE I. Gyömrői SE Kulin Péter
Gyömrői SE II. Gyömrői SE Buús Ferenc
Gyáli Fitti Sharks Gyáli Amatőr SE Losonczy Ferenc
Gyáli Fitti Dragons Gyáli Amatőr SE Hrepka Mihály
Klub Éden Dynamic BSE Mészáros Károly
Pirat SE Pirat Szabó Viktor
Fordan PoolDozers Pécs Fordan Center Biliárd Klub Egyesület Petre Gábor
 • Nevezési határidő: 2018.12.31. Ezt követően új csapat vagy a benevezett csapatba új versenyző nem nevezhető.
 • A benevezett csapatokba új versenyző csak az őszi szezonban szerepeltethető, szabályszerű átigazolással vagy nevezéssel.
 • A sorsolást a Pool Szakág elnöksége végzi el a beérkezett nevezések után a 2019.02.03. napi Handicap Tour versenyen !
 • Figyelembe vesszük azt a korábbi igényt is, hogy azonos egyesület csapatai külön csoportba kerüljenek.

5.    Nevezés módja:   

 • A fenti határidőig csapatnévnek, csapattagok nevének, tagszervezetének, a csapatkapitány, a klubhelyiség nevének, címének a poolszakag@gmail.com e-mail címre történő elküldésével és a nevezési díjnak a pool szakág házipénztárba történő befizetésével lehet.

6.    A bajnokság fordulóinak helye és ideje:

 • A CSB fordulók helye mindig a hazai csapat kijelölt pályája, ha az a hatályos követelményeknek mindenben megfelel. Ettől eltérő esetben az érintett csapatnak a bajnokság megkezdése előtt a hazai fordulók megrendezésére alkalmas helyszínt kell találni és ezt a Pool Szakág vezetőségével írásban közölni kell.
 • A CSB fordulók ideje a szakági honlapon található versenynaptárban jelölt időpontok (szombat, vasárnap).
 • Halasztás csak mindkét csapat közös, a KÖVETKEZŐ BAJNOKI FORDULÓ ELŐTTI, közösen megállapított új időpontot is tartalmazó, korábban az elnökséghez bejelentett kérelmére, vagy egy csapat kérelmére csak rendkívüli esetben (a forduló napján bekövetkezett vis maior, időjárási viszonytagságok, karambol stb.) lehetséges. A kérelemről az elnökség dönt. Az utolsó két forduló esetében nincs lehetőség halasztásra.
 • A bajnoki fordulón történt, sportszerűtlen magatartás miatt óvás benyújtható a fordulót követő szerda nap 24.00 óráig írásban, online módon a poolszakag@gmail.com e-mail címre. Az óvás díja: 5.000.- Ft.
 • Az óvás díját a szakág házipénztárába lehet befizetni vagy átutalni a Pool Szakág 10102086-76615100-01004001 számú bankszámlájára "óvadék" megjegyzéssel. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj, az óvást benyújtó tagszervezet részére visszafizetésre kerül.

7.    A csapatbajnokságban való részvétel feltételei:

 • A csapatot indító tagszervezet, MBSZ 2019. évi, 15.000,- Ft tagsági díjának befizetése
 • Csapatonként:                                                       15.000,- Ft nevezési díj befizetése
 • Egyéni CSB licenc díjak befizetése:                        3.000,- Ft/versenyző
 • Esetleges fennálló tartozások rendezése
 • A kiírt nevezési és befizetési határidők betartása
 • A hitelesített átigazolási lapok benyújtása, amennyiben a versenyző korábban más egyesület igazolt játékosa volt.

8.    Játékos igazolások, átigazolások:

 • Csapatba igazolni játékost a 2019 január 01. napig és félévi szünetben (2019.06.01-2019.08.31.) lehet.
 • Átigazolt játékos csak abban az esetben szerepeltethető, ha előzőleg a 2019. évi versenyszezonban más csapatban nem szerepelt.
 • A CSB rájátszásban csak olyan versenyző játszhat, aki a rájátszást megelőző 60. napon már az adott tagszervezet/egyesület és a Pool Szakág nyilvántartásában szerepelt. Továbbá a "csapat" nevezésekor az érintett csapat tagjaként került nevezésre!
 • A rájátszásban versenyző játékosnakkorábban legalább 1 mérkőzésen szerepelnie kell.

9.    Költségek:

 • A fordulók lebonyolításával kapcsolatos valamennyi költség a rendező tagszervezetet terheli.

10.    Teremrend:

 • A rendező tagszervezetek a mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében kötelesek kellő számú rendezőt biztosítani.
 • A vendéglátó csapat köteles a lebonyolítás minden feltételét biztosítani.
 • A vendéglátó csapat a mérkőzés megkezdése előtt 30 perccel köteles a vendég csapat részére 2 darab versenyasztalt biztosítani a felkészüléshez.
 • A mérkőzés végén a csapatvezetők aláírásukkal hitelesítik a jegyzőkönyvet, amelyet a vendéglátó csapat vezetője a következő hét szerdai nap 24.00 óráig, online módon (a szakág weboldalán a "CSB Jegyzőkönyvek" oldalon) köteles a http://www.pool-biliard.hu/csbjegyzokonyv.php  feltölteni és elküldeni. Minden csapat köteles a jegyzőkönyvből egy példányt megőrizni.
 • A mérkőzés kezdési időpontja szombat/vasárnap 10:00 óra (a kiírás szerint), amely minden résztvevő csapattag számára kötelező. A csapatok közös megegyezéssel megállapodhatnak egy aznapi korábbi / későbbi kezdési időpontban is.
 • A mérkőzés helyszínen időben megjelenő csapat 1 órát köteles várni a másik csapatra.
 • Amennyiben a mérkőzés valamelyik résztvevő hibájából elmarad, illetve, ha a jegyzőkönyv nem érkezik be időben, úgy a vétkes csapatra első ízben - 1 pont, másod ízben - 2 pont büntetés kerül kiszabásra, harmad ízben pedig a bajnokságból kizárandó.
 • Az elmaradt mérkőzést legkésőbb a következő CSB fordulóig le kell játszani, amelynek időpontját és helyszínét az eredeti időponttól számított 5 napon belül a rendező csapatnak az elnökség részére be kell jelenteni. A halasztó hatály figyelmen kívül hagyását követően az elnökség dönt!

11.    Játékosok öltözete:

 • Lehetőleg a tagszervezet emblémájával ellátott (lehetőleg) egységes galléros vagy emelt gallérú (elöl nyitott, garbó jellegű) póló, esetleg ing. Fekete szövet pantalló, fekete bőr félcipő. Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett. Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt övvel kell viselni. Rövidnadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő fekete szoknyát is viselhetnek.
 • A mérkőzés megkezdésénél csak a kifogástalan versenyruházatba öltözött játékos állhat asztalhoz. Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.

12.    Egyéb rendelkezések:

 • Év végén a CSB dobogós 1-3. helyezettjeit tárgyjutalommal díjazzuk. A legjobb ... csapat támogatást kap.
 • A jegyzőkönyveket a rendező tagszervezet minden esetben köteles két példányban elkészíteni, melyből kérésre az egyik példányt a vendégcsapat kapja.
 • A csapatvezetők a mérkőzések megkezdése előtt kötelesek ellenőrizni az ellenfél játékosainak öltözékét.
 • A felmerülő hiányosságokat, a CSB jegyzőkönyvben még a mérkőzés ideje előtt/alatt rögzíteni kell, amit a csapatvezetők felszólítás nélkül kötelesek aláírásukkal hitelesíteni.
 • A mérkőzés sportszerű légkörben történő lebonyolításáért mindenkor a rendező egyesület a felelős.
 • A csapatbajnokságban résztvevő csapatoknak legalább kettő elérhetőséggel rendelkezniük kell: telefonszám, e-mail cím, postacím.
 • Amennyiben valamelyik csapat a CSB fordulón nem tud minimum 4 versenyzővel kiállni, köteles legalább 1 nappal korábban tájékoztatni az ellenfél csapatvezetőjét. Közös megegyezéssel a mérkőzés elhalasztható, de ezt a vétlen csapat vezetője el is utasíthatja. Ebben az esetben a forduló lebonyolítható, de a hiányzó versenyző elvesztette a mérkőzéseit. Csapatmeccs esetén a helyét ki kell hagyni, az ellenfél nyert.
 • Amennyiben a két fél közösen megegyezik a halasztásban, az kizárólag egyszeri időpont módosítást jelenthet és le kell játszani a mérkőzést. Ha az egyik csapat itt sem tud minimum 4 fővel kiállni, a fenti pont alkalmazandó a fordulóra.
 • A vétkes fél minden esetben -1 pont büntetést kap.

13.    Játék nemek, szabályok:

 • A szabályok:

  • Csapatban részt vevő játékosok száma: minimum 4 fő
  • A mérkőzések egyszerre 2-3 versenyasztalon bonyolíthatók
  • Csapat, 8-as, 9-es, 10-es és Páros mérkőzések váltják egymást
  • Tempólökést követően, váltott kezdés
  • Minden mérkőzés 5 nyert frame-ig tart
  • a "közös csapatmeccseken" a játékosok 1-1 frameket játszanak

    1. mérkőzés:  PÁROS 9-es
    2. mérkőzés. 
  PÁROS 9-es
    3. mérkőzés:    8-as
    4. mérkőzés:   
  8-as
    5. mérkőzés:   
  8-as 
    6. mérkőzés:    9-es
    7. mérkőzés:    9-es
    8. mérkőzés:    9-es
    9. mérkőzés:  10-es
  10. mérkőzés:  10-es
  11. mérkőzés:  9-es Csapatmeccs

  • a "csapatmeccs jegyzőkönyvét" előre ki kell tölteni mind a 4-9 játékos nevével. (Tetszőlegesen 4-9 játékos játszhat). Ha egy játékos több frame-t játszik, akkor az első körben leírt sorrendnek kell ismétlődnie.
  • (például: 1-2-3-4 + 1-2-3-4 + 1  vagy 1-2-3-4-5 + 1-2-3-4) ... a játékosok sorrendje nem cserélhető fel !
  • minden versenyző csak egyszer duplázhat az egyéni mérkőzések alkalmával, amelybe nem számít a bele a (közös csapat) és PÁROS mérkőzés
  • ugyanaz a páros 2x nem szerepelhet együtt
  • egy versenyzőnek duplázás esetén két különböző, egyéni játékot kell játszania. 
 • A forduló alkalmával mind a 11 mérkőzést le kell játszani! Ezt követően kell befejezettnek tekinteni a CSB fordulót. 
 • A győztes csapat 1 pontot kap !

14.    A bajnokság menete a nevezések alapján:

 • A bajnokságban "A" és "B" csoportokban kerülnek a csapatok besorsolásra.
 • A csapat bajnokságban minden csapat, tavaszi és őszi fordulókban oda-vissza játszik egymással.
 • Pontegyenlőség esetén a "Rájátszásba" kerüléshez való döntés az alábbi sorrend alapján alakul:

                         1. Jobb frame arány
                         2. Több nyert frame
                         3. Egymás elleni nyert mérkőzések száma
                         4. Egymás elleni nyert frame-k száma
                         5. Ha minden adat megegyezik, akkor új mérkőzést kell játszani (Tájfun Biliárdszalon)

 • A Csoportok 1-2. helyezettjei "Rájátszás" mérkőzésen kereszbe sorsolva versenyeznek a döntőbe jutásért. A győztes csapatok vívják a döntőt, a vesztes csapatok játszanak a III. helyért.
 • A bajnokság győztese az a csapat, amelyik megnyeri a rájátszás fordulót.
 • A bajnokság győztes csapata, a következő bajnokság befejezéséig: MAGYARORSZÁG POOL BILIÁRD BAJNOK CSAPATA címet viseli.

15.    Csapat Bajnokság, "rájátszás" menete:

 • Megegyezik a CSB fordulókon lejátszott játéknemekkel és szabályokkal.

16.    Csapat Bajnokság támogatása:

         Teljes támogatás 135.000 forint. 

 •  I. hely    Serleg  + 50.000 ft támogatás
 • II. hely    Serleg  + 40.000 ft támogatás
 • III. hely   Serleg  + 30.000 ft támogatás  (a III. helyet ki kell játszani!)
 • IV. hely                  15.000 ft támogatás 
 • A csapatok díjazása a Mesterek Tornája utáni ünnepélyes díjátadó Gálán történik.

17.    Helyszín alkalmasság:

 • A CSB fordulók helyszínén legalább 2 db "9-es" méretű poolbiliárd versenyasztalnak rendelkezésre kell állnia.
 • A biliárd asztalok posztóinak és állapotának a szakág elnöksége előírásainak kell megfelelni.
 • A CSB versenyeken megfelelő minőségű és állapotú golyókészletet lehet csak használni.
 • A nem megfelelő körülmények esetén a vendégcsapatnak jogában áll a mérkőzéstől elállnia, amelyet jegyzőkönyvben a kifogások részletezésével rögzíteni kell.
 • Helyszín alkalmasság miatt elmaradt mérkőzés esetén a vendég csapat nyer.
 • Óvást bármely csapat jogában áll benyújtani az elmaradt mérkőzés miatt. Ezt a pool szakág e-mail címére kell küldeni (48 órán belül) az összes körülmény ismertetésével.

18.    További rendelkezések:

 • A bajnokságban résztvevő minden tagszervezetnek és klubnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a hazai pályaként megjelölt helyszín az érvényben lévő szabályoknak mindenben megfelel, illetve a CSB fordulók megrendezésére alkalmas.
 • Amennyiben a nyilatkozat bizonyíthatóan nem felel meg a valóságnak, úgy azt a Pool Szakág elnöksége egyedi elbírálás mellett szankcionálja.
 • Kérjük a tisztelt csapatvezetőket és játékosokat, hogy mindenkor fair-play szellemének megfelelően vegyenek részt a bajnokságban, valamint minden esetben tartsák magukat a jelen kiírásban foglaltakhoz.


ÖLTÖZKÖDÉSI ELŐÍRÁS:

Az öltözéknek illeszkednie kell a verseny színvonalához, tisztának, megfelelőnek és jó állapotúnak kell lennie.
Cipő: Sötét egyszínű, elegáns, tiszta, ápolt, bőr vagy műbőr öltönycipő vagy ilyen sportcipő viselése is lehetséges. A cipőfűzőnek a cipő színével azonos színűnek kell lennie. Szandál, papucs viselése nem megengedett.
Nadrág: Bármilyen színű lehet, azonban kizárólag szövet anyagból készített (nem farmer!), egyszínű és minta nélküli elegáns nadrág lehet. A nadrágon nem lehetnek szegecsek, láncok vagy oldalzsebek a comb alatt. A nadrágnak a teljes feneket takarnia és a csípőre illeszkednie kell, azt lehetőleg övvel kell viselni. Rövid nadrág viselése nem megengedett. Nők nadrág helyett legalább térdig érő fekete szoknyát is viselhetnek.
Felsőrész: A felsőrész bármilyen szabású és színű lehet, feltéve, hogy rövid vagy hosszú ujjú galléros ing vagy galléros póló. Egyenes nyakú (garbó píusú) ing vagy poló is viselhető. A felsőrésznek elég hosszúnak kell ahhoz lennie, hogy amennyiben a versenyző az asztal fölé hajol, ne látszódjon ki e miatt a felsőrész alól a testrésze. Amennyiben hűvös van a teremben, pulóvert (kapucni nélkül) lehet viselni.

VERSENYÖLTÖZET ELLENŐRZÉSE:
A versenyzők versenyöltözetét a csapatvezetők kötelesek ellenőrizni, akik dönthetnek arról, hogy adott öltözetet megítélésük szerint nem tekintenek alkalmasnak a versenyen való részvételre. Az előírtaknak nem megfelelő, illetve a versenyszervezők által jóvá nem hagyott öltözék esetén a játékos nem vehet részt a versenyen. Az eseményt jegyzőkönyvezni kell.

TIME OUT:
Az Csapat Bajnoki Versenyeken a mérkőzések alatt lehetőség van "time out" (pihenő idő) kérésére. A mérkőzések folyamán csak egyszeri alkalommal lehet időt kérni játékosonként. Az időkérést a soron következő játékos a frame kezdését megelőzően tudja kikérni, annak időtartama maximum 5 perc. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Időkérés esetén a játék megállításának idejét fel kell jegyezni. A pihenőidőt bármelyik frame végén ki lehet kérni. Az időkérés alatt a dohányzás és a szeszes ital fogyasztása TILOS, a szabályt megszegőket -1 frame büntetéssel kell súlytani.

KÉSÉS:
A hazai csapat vezetője szólítja a játékosokat a következő mérkőzésükhöz, vagy a forduló megkezése előtt a két csapatvezető megegyezik a kezdési időpontokban. A játékosnak 10 perce van, hogy megjelenjen az asztalnál, és készen álljon a mérkőzésre. Amennyiben az 10. perc végéig nem érkezik meg, ellenfelének kötelezően értesítenie kell erről a csapatvezetőt, aki újból szólítja a játékost. A későn érkező versenyző minden megkezdett három perc késedelem után 1 frame veszteséget szenved ! Összesen 20 perc késedelem esetén a késő versenyző elvesztette a mérkőzést.

ÓVÁS:
Óvást lehet benyújtani írásban a pool szakág elnöksége részére, a fordulót követően. Az óvás díja 3000.-Ft. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszafizetésre kerül.

EGYÉB:
A versenyeken a EPBF  hatályos szabályzata és az MBSZ szabályzatai az irányadóak. Egyedi esetekben más szabályok is alkalmazhatók, de azt a szakág hivatalos honlapján közzé kell tenni.

        

 "9-es" játék szabályai a 2019. évi versenyekhez:

 • 9-es golyó a Tőponton.
 • Kezdés a Homlokvonal mögött.
 • 3 golyónak a Homlokvonal mögé kell érkeznie vagy a "nem érkezett" golyónak lyukba kell esnie, különben hiba.
 • A 3 golyós szabályt akkor is alkalmazni kell, ha kezdőlökésből esik le a 9-es golyó.
 • Hiba esetén az ellenfél folytathatja a nyitott állást vagy visszaadhatja a játéklehetőséget a kezdő játékos számára.
 • Ha a fehér golyó esik, az hiba és "golyó kézben" folytatódik a verseny.
 • Ha kezdésnél hibával együtt esik le a 9-es golyó vagy nem érvényesült a "3 golyós szabály", akkor az a tőpontra kerül vissza.


"10-es" játék szabályai a 2019. évi versenyekhez
:

 • Kezdeni a homlokvonal mögött, a bejelölt 1/3 méretű külső (nem középső) területről lehet.
 • A 10-es golyó elhelyezhető a zsebben kombinációs, szabályos lökéssel, de ebben az esetben visszakerül a tőpontra.
 • A versenyző akkor nyeri a játékot, ha szabályosan a 10-es golyót a játék végén (utolsó golyóként) löki a bemondott zsebbe.

Pool Szakág Facebook
TÁMOGATÓINK
PARTNEREINK